Visualisering af landskabet omkring Antonihøjen, idékonkurrence 2016

ANTONIHØJEN

Antonihøj-området er et 22,7 hektar areal vest for Præstø, der i foråret dannede rammen om en åben idekonkurrence, hvor tegnestuen deltog. I vores forslag blev området udlagt med tre koncentrerede bebyggelsestyper med meget forskellig karakter i et større rekreativt område.