Anne Stausholm Landskabsarkitekter har netop færdiggjort et program i forbindelse med byfornyelsen i Damme Askeby på Møn. Programmet indeholder forslag til flere nye byrum, det centrale byrum er pladsen mellem Brugsen og Det Gamle Mejeri, men projektet omfatter også byfornyelse af en række andre byrum i landsbyen. derudover er der arbejdet med sammenhænge og grønne linier i landskabet.

I det grønne område bag Det Gamle Mejeri er der plads til at imødekomme de mange ønsker om aktiviteter for børn og unge. Her er der for eksempel foreslået små asfaltbakker til at skate på, klatrevæg, trampoliner, friluftsscene og meget, meget mere…

Læs mere om projektet i Damme Askeby