FORSLAG TIL NYT BYRUM

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har i samarbejde med ViaTrafik udarbejdet trafikale såvel som landskabs- og byrumsmæssige analyser af strækningen omkring den lille Slotssø og Slangerupgade. Analysearbejdet har resulteret i et løsningsforslag til en trafikal helhedsplan, der omfatter et nyt byrum ved indgangen til Frederiksborg Slot.

Materialet har netop være forelagt Hillerød Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, der besluttede at gå videre med helhedsplanen.

Her kan du læse mere om projektet

Visualisering af nyt byrum ved slottet, Hillerød
Nyt byrum ved slottet, Hillerød