Foto af Dragør Kirkegård

UDVIKLINGSPLAN

Tegnestuen har fået til opgave at udarbejde en udviklingsplan for den ca. 20.000 m² store kirkegård, der implementerer de nuværende forhold og den fremtidige planlægning herunder behovet for kiste- og urnegrave og forskellige gravstedsformer.

Kirkegården fremstår i dag grøn og frodig, men rummer reminiscenser af tidligere brug, og der er behov for en strukturering i forhold til fremtidig planlægning og brug af kirkegården.

Udviklingsplanen vil redegøre for de enkelte begravelsesafsnit, lapidarium, pladser, stiforløb, beplantningstyper, inventar, område for materialeplads mv. Der udarbejdes en beskrivelse i tilknytning til planen.

De enkelte områder i udviklingsplanen skal herefter detailplanlægges. I den forbindelse kan det være relevant at arbejde med etapeplaner, forberedelse for interne og eksterne arbejder mv

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

I forlængelse af udviklingsplanen udarbejdes en Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen  vil løbende blive tilpasset ændringer på kirkegården i forbindelse med udviklingsplanens implementering.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal tage højde for, at kirkegården over en årrække har været passet af ikke-faguddannet personale. Der skal derfor indarbejdes en genopretningsplan inden der overgås til drifts- og vedligeholdelsesplanen beskrivelser.

 

Læs mere om projektet