Drift af grønne arealer i Baldersbo Afd. 12, Ballerup

BALDERSBO AFD. 12

Tegnestuen har netop færdiggjort en Drifts- og Vedligeholdelsesplan for de grønne områder i Boligselskabet Baldersbo Afd. 12, Ballerup.

Baldersbo Afd. 12 har 1124 boliger, og de grønne arealer udgør ca. 180.000 m2.

Drifts- og Vedligeholdelsesplanen skal bruges som grundlag for den daglige drift, således at inventar og belægninger vedligeholdes fagligt korrekt, og beplantningen udvikler sig så optimalt som muligt. Den skal desuden sikre, at den økonomi, der er afsat til driften, udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.