Visualisering af udearealerne omkring ældreboliger på Parkvej, Viby Sjællande 2016

ÆLDREBOLIGER PÅ PARKVEJ

Arbejdet med at lave udbudsmateriale til udearealerne ved de kommende ældreboliger på Parkvej i Viby Sjælland er nu afsluttet.

Ole Jepsen as har vundet entreprisen og arbejdet sættes i gang i løbet af sommeren.