Nyt grønt gårdanlæg i Askøgade, København

GRØNT GÅRDANLÆG

Tegnestuen igangsætter anlægget af et nyt grønt gårdanlæg sidst i juni måned 2016. Gårdens areal er ca. 630 m2.

Gårdprojektet er afledt af et byfornyelsesprojekt på ejendommen Askøgade 4-14 og Vognmandsmarken 72-74. Projektet omfatter afledning af regnvand fra ejendommens tage og gårdens belægninger til en faskine, der er placeret under græsarealet i gårdens midte.

Gårdprojektet udføres af Ole Jepsen A/S Entreprenør.

Med det nye gårdanlæg, får beboerne en langt grønnere og frodigere gård med plads til leg og ophold.