CV

Portrætfoto af Lone Langer, landskabsarkitekt

LONE LANGER

Landskabsarkitekt, MDL

Tlf 46 40 27 71
email: lol@annestausholm.dk

SÆRLIGE KOMPETENCER

 • Bæredygtighedskoordinator
 • Bred erfaring med skitsering og projektering af tegnestuens mange forskellige opgaver, desuden erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale samt tilsyn.
 • Stor interesse og erfaring inden for området planteanvendelse.
 • Indgående kendskab til udvikling og projektering af biologisk rensede svømmesøer.

UDDANNELSE

 • Landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i 2006
 • Bachelorprojekt om Herregården Bramstrup på fyn.
 • Speciale om staudeplantninger i Frederiksberg Have.
 • Pædagog fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium i 1993

UDGIVELSER

ANSÆTTELSER

 • Projekterende landskabsarkitekt hos Anne Stausholm Landskabsarkitekter fra april 2007.
 • Landskabsarkitekt hos anlægsgartnervirksomheden Junckerhaven i 2007.
 • Arbejdet omfattede udvikling, markedsføring og projektering af svømmesøer samt indkøring af nyt tilbudssystem i virksomheden og tilbudsberegning.
 • Udarbejdelse af legepladsplan for Børnehuset Søpavillonen i Hvalsø i 2006