Renovering og kulturarv

Når der arbejdes med restaurering tilbyder Anne Stausholm Landskabsarkitekter specialiseret rådgivning om helhedsplaner, udviklingsplaner og driftsplaner baseret på en omfattende erfaring og en grundlæggende respekt for kulturarven.

Arbejdet foregår i tæt dialog, med brugerne og formålet er løsninger, der tilgodeser drift og økonomi, men samtidig tager behørigt hensyn til historik. Vi har en nutidig tilgang til nye og gamle anlæg og tager hensyn til aktuelle og fremtidigt skønnede behov.

Renovering og kulturarv
Renovering og kulturarv
Renovering og kulturarv