PRIVATHAVE

Tegnestuen har fået til opgave at lave en ny helhedsplan for en privathave i Vedbæk. Havens areal er ca. 20.000 m2.

Det er helhedsplanens formål at samle haven/parken med ét udtryk af en tæt bølgende randplantning af stedsegrønne og årstidsvarierende løvfældende buske og træer. Derudover skal indplantes karaktertræer og buske i kanten af plænen for et forbedret visuelt udtryk.

Den nye plantning skal derudover skærme for vind og indsigt fra vest i forbindelse med rydning og byggeri på nabogrund