kommuneplantillæg og ny lokalplan

Toftegård/Herslev Bryghus har i 2017 taget initiativ til en lokal fødevareklynge ’En del af Herslev’ for lokale fødevareproducenter. En del af Herslev tager udgangspunkt i det forhold, at lokalområdet er domineret af mindre fødevareproducenter med fokus på kvalitetsfødevarer.

Grundtanken er, at partnerskabet kan skabe flere arbejdspladser, virksomhedsaktiviteteter og producere og optimere salg af valitetsfødevarer ved at samarbejde om f.eks. råvarer, faciliteter, restprodukter og know how. I øjeblikket er 6 lokale producenter ’En del af Herslev’, men forventningen er, at partnerskabet vil vokse de kommende år.

For at kunne realisere potentialerne for ’En del af Herslev’ og forblive konkurrencedygtig på markedet for mikrobyggerier har Herslev Bryghus behov for, at der bliver skabt en ny ramme, som rækker ud over landsbyens afgrænsning. Derfor får Toftegård/Herslev Bryghus sin egen ramme i kommuneplanen, så udvidelsen kan blive en realitet.

Læs mere om projektet

www.viborher.dk