Anne Stausholm Landskabsarkitekter laver ny udviklingsplan til Jungshoved Kirkegård

Formålet med opgaven er at få udarbejdet en udviklingsplan for den knapt 6.000 m² store kirkegård, der implementerer de nuværende forhold og den fremtidige planlægning herunder bl.a. behovet for kiste- og urnegrave og forskellige gravstedsformer.

Udviklingsplanen vil bl.a. redegøre for og tage hensyn til de enkelte begravelsesafsnit, lapidarium, lyssætning, pladser, ankomst til kirken, stiforløb, beplantningstyper, inventar, drænforhold, område for materialeplads.

 

Læs mere om vores kirkegårde

Læs mere om Jungshoved Kirke

Anne Stausholm Landskabsarkitekter laver ny udviklingsplan til Jungshoved Kirkegård