Nyheder

Ny udviklingsplan for Hårlev Kirke

marts 2018
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har fået til opgave at udarbejde en udviklingsplan for Hårlev Kirkegård. Planen en løbende udskiftning af de eksisterende træer, adgangsforhold, lapidarium, en flagstangsplads samt fokus på cykelturisme. Kirkegården har som noget helt unikt en gravhøj, Kong Hothers høj.

Ny udviklingsplan for Jungshoved Kirke

marts 2018
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har fået til opgave at lave en ny udviklingsplan for Jungshoved Kirke. Udviklingsplanen omfatter begravelsesafsnit, lapidarium, lyssætning, pladser, ankomst til kirken, stiforløb, beplantningstyper, inventar, drænforhold, område for materialeplads. Vi glæder os til samarbejdet.

Herslev Bryghus, Forslag til ny Lokalplan

marts 2018
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har designet et forslag til ny lokalplan for Herslev bryghus. Lokalplanen indeholder forslag til placering af øvrigt produktionserhverv omkring det eksisterende bryghus. Forslaget tager højde for besøg både af lokale borgere og turister udefra.

Nu medlem af ‘ENCOUNTER’

jan 2018
Anne Stausholm Landskabsarkitekter er nu medlem af ENCOUNTER: European Network for Country House and Estate Research

Byfornyelse på Møn

jan 2018
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har designet forslag til nye byrum i forbindelse med Områdefornyelsen i Damme Askeby på Møn. Det centrale byrum er pladsen mellem Brugsen og Det Gamle Mejeri, men projektet omfatter også byfornyelse af en række andre byrum i landsbyen.

Tilgængelighed på kirkegårdene

dec 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har netop designet forslag til nye adgangsveje ved Høsterkøb og Vedbæk Kirke. Forslagene omfatter øget tilgængelighed i form af rampe til katafalk samt handicapparkering.

Restaurering og kulturarv

okt 2017
Tegnestuen arbejder med restaurering og tilbyder specialiseret rådgivning baseret på en omfattende erfaring og en grundlæggende respekt for kulturarven.

Kirkens Forum 2017

sep 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har deltaget i Kirkens Forum den 29. – 30. september 2017

Lokal Afledning af Regnvand

juli 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter hjælper også private med rådgivning om Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Tegnestuen har f.eks. hjulpet en ny grundejerforening med rådgivning i forbindelse med overtagelse af fællesarealer, der indeholder LAR løsninger.

Tilgængelighed

august 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har startet samarbejde med arkitekt og tilgængelighedskonsulent Erik Bahn om at forbedre tilgængeligheden på en række sjællandske kirkegårde.

3 nye uderum på Haslev Kirkegård

august 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har designet nye uderum til Haslev Kirkegård, blandt andet har pladsen foran den tidligere hovedindgang har fået ny karakter

Lejre Erhvervsforum

juli 2017
Anne Stausholm er medlem af Lejre Erhvervsforum blandt andet fordi Lejre Erhvervsforum tilbyder en lang række foredrag og arrangementer, som bidrager positivt til den faglige og personlige udvikling.

Nye udearealer til Kongskilde Chokoladefabrik

august 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har designet friarealerne omkring Kongskilde Chokoladefabrik, der er en socioøkonomisk virksomhed for udsatte borgere med psykiatriske diagnoser

Dragør Kirkegård, ny udviklingsplan

APR 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har fået til opgave at udarbejde en udviklingsplan samt en Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for kirkegården.

Vi har fået nyt logo

DEC 2016
Tegnestuen har fået opdateret sin visuelle identitet, og derfor har vi fået et nyt og mere tidssvarende logo, som vi vil bruge fremover.

Hillerød, nyt byrum ved slottet

DEC 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har udarbejdet et forslag til et nyt byrum ved Frederiksborg Slot. Forslaget har netop været forelagt politikerne.

Ny beplantning på Værslev Kirkegård

OKT 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag til Værslev Kirkegård, og vi har netop fået til opgave også at lave en fremtidig gravsteds- og beplantningsplan.

Vedkommende landskabsarkitektur

JUL 2016
Vores produkt er vedkommende. I landskabet og rummene mellem husene fortæller vi en historie, der er værdiskabende. Vores arbejde gennem 10 år er præget af tankegangen om at skabe rum, der har en identitet og skabe et godt miljø.

Byrum ved Lille Slotssø, Hillerød

JUN 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har netop indgået et samarbejde med Hillerød Kommune og Viatrafik om forbedring af det trafikale og visuelle udtryk langs lille Slotssø ved Frederiksborg Slot.

Privathave, Vedbæk

MAJ 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har fået til opgave at lave en ny helhedsplan for en privathave i Vedbæk.

Lundehusskolen, København

APR 2016
B & O Byggeindustri har vundet entreprisen. Renoveringen af inklusionsafsnittet er nu i gang og udearealerne forventes igangsat i umiddelbar forlængelse heraf.

Antonihøjen, Præstø

MAR 2016
Tegnestuen har deltaget i en åben idekonkurrence om Antonihøj-området vest for Præstø.

Valdemarsgaard, Lejre

FEB 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har været rådgiver for Landinspektørfirmaet Mølbak A/S på Lokalplan LK41 Valdemarsgård, Lejre.