Nyheder

Dragør Kirkegård, ny udviklingsplan

APR 2017
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har fået til opgave at udarbejde en udviklingsplan samt en Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for kirkegården.

GLÆDELIG JUL

DEC 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter ønsker alle en rigtig glædelig jul. Vi glæder os til at samarbejde om en masse spændende projekter i det nye år.

Vi har fået nyt logo

DEC 2016
Tegnestuen har fået opdateret sin visuelle identitet, og derfor har vi fået et nyt og mere tidssvarende logo, som vi vil bruge fremover.

Hillerød, nyt byrum ved slottet

DEC 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har udarbejdet et forslag til et nyt byrum ved Frederiksborg Slot. Forslaget har netop været forelagt politikerne.

Ny beplantning på Værslev Kirkegård

OKT 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag til Værslev Kirkegård, og vi har netop fået til opgave også at lave en fremtidig gravsteds- og beplantningsplan.

Vedkommende landskabsarkitektur

JUL 2016
Vores produkt er vedkommende. I landskabet og rummene mellem husene fortæller vi en historie, der er værdiskabende. Vores arbejde gennem 10 år er præget af tankegangen om at skabe rum, der har en identitet og skabe et godt miljø.

Byrum ved Lille Slotssø, Hillerød

JUN 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har netop indgået et samarbejde med Hillerød Kommune og Viatrafik om forbedring af det trafikale og visuelle udtryk langs lille Slotssø ved Frederiksborg Slot.

Privathave, Vedbæk

MAJ 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har fået til opgave at lave en ny helhedsplan for en privathave i Vedbæk.

Lundehusskolen, København

APR 2016
B & O Byggeindustri har vundet entreprisen. Renoveringen af inklusionsafsnittet er nu i gang og udearealerne forventes igangsat i umiddelbar forlængelse heraf.

Antonihøjen, Præstø

MAR 2016
Tegnestuen har deltaget i en åben idekonkurrence om Antonihøj-området vest for Præstø.

Valdemarsgaard, Lejre

FEB 2016
Anne Stausholm Landskabsarkitekter har været rådgiver for Landinspektørfirmaet Mølbak A/S på Lokalplan LK41 Valdemarsgård, Lejre.