Profil

TEGNESTUEN

Tegnestuen ejes af Anne Stausholm, og blev etableret i 2006. Vi beskæftiger for tiden 4 medarbejdere, og har derudover jævnligt tilknyttet studerende.

Diagram Hillerød

Vi skaber attraktive udearealer, der inspirerer til leg, ophold og fordybelse. Vores projekter afspejler en faglig velfunderet tilgang til landskabet.

Vi har ambitiøse visioner og målsætninger, når det gælder bæredygtighed og nytænkning i forbindelse med miljørigtigt byggeri, og vi har stort fokus på, hvordan miljøtiltag kan anvendes som en integreret del i vores arkitektoniske løsninger.

Anne Stausholm er desuden medlem af Landskabsrådet, DL og Danske Ark.

TILGANG

Vi lægger vægt på at levere et professionelt arbejde af høj kvalitet med udgangspunkt i den aktuelle opgaves muligheder og kundens behov.

Vi lader gerne enkeltheden råde. Vi tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og lader æstetik og funktionalitet gå hånd i hånd.

Under menupunktet Projekter, kan du læse mere om vores tilgang til de forskellige opgavetyper og se referencer over tegnestuens arbejder.

OPGAVETYPER

Vi udfører et bredt spektrum af landskabsarkitektfaglige arbejder. Overordnet set fordeler opgavetyperne sig indenfor:

  • Overordnet strukturering af områder (helhedsplaner, udviklingsplaner)
  • Anlægsopgaver fra skitseprojekt til færdigt udbudsmateriel
  • Tilsyn og økonomistyring for offentlige og private bygherrer
  • Nyanlæg og renoveringer
  • Rådgivning og konsulentbistand
  • Syn og Skøn for Håndværkets ankenævn
  • Journalistvirksomhed inden for faget

KUNDEPORTEFØLJE

Vores samarbejdspartnere tæller Offentlige og private bygherrer, herunder boligselskaber, erhvervsvirksomheder, kirkegårde, gårde og godser.

PUBLIKATIONER

På tegnestuen opfordres medarbejderne til at deltage i faglige debatter og fordybe sig i relevante emner bl.a. gennem artikelskrivning.

Læs mere om tegnestuens publikationer

BÆREDYGTIGHED

Tegnestuen arbejder målrettet med miljøstyring på byggepladsen og på at begrænse energi- og ressourceforbruget, mindske mængden af byggeaffald og minimere støj-, vibrations- og støvgener. Vi stiller derudover specifikke krav i udbudsmaterialet, så der indarbejdes miljørigtige løsninger.

MILJØRIGTIG PROJEKTERING

Miljørigtig projektering omfatter et livscyklusperspektiv for materialer, konstruktioner, installationer og projektet som helhed. Miljøhensyn tænkes ind i hele processen -både under fremstilling,  i udførelses-, drifts- og vedligeholdelsesfaserne og endelig ved bortskaffelse og/eller genanvendelse.

Materialevalg og -forbrug i byggeri og anlæg har stor betydning for den efterfølgende drift, vedligeholdelse og brugernes sundhed. Vi arbejder ud fra en helhedsvurdering og prioritering af alle væsentlige miljøpåvirkninger, så der kan tages stilling til, hvordan miljøforbedringer kan opnås i projektet.