Tilgængelighed og arbejdsforhold

Kirkegårdene skal være tilgængelige, og der skal være ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne.

Maskinerne bliver større og flere arbejdsopgaver er baseret på maskinkraft. Det betyder, at mange stier på kirkegårdene er for smalle, samtidig bliver kisterne længere.

Det udløser krav til overflader på stier, så gangbesværede og handicappede har lettere adgang til at færdes på kirkegården. Vi arbejder ud fra reglerne om ”Tilgængelighed i Folkekirken”.

 

arbejdstilsynets krav

Arbejdstilsynets krav til de ansatte om tunge løft medfører brug af motoriseret katafalk, hvilket kræver en uhindret adgang på fast belægning fra rustvognen til kisten står foran alteret. Det nødvendiggør nye løsninger og medfører ofte ændringer af indgangspartiet.

Løsningerne omfatter ramper og skal tage højde for belægning, beplantning og forholdet til omkringliggende terræn og bygninger.

Mange gange behandler vi adgangsforhold for handicappede og arbejdsforhold under et, så den samlede løsning har fokus på generel tilgængelighed i form af håndlister ved trapper og handicapparkering mv.