Drift og vedligehold af grønne arealer i Baldersbo Afd. 12, Ballerup

UDLICITERING AF DRIFT OG VEDLIGEHOLD

VI har hjulpet Boligselskabet Baldersbo Afd. 12 med at producere en plan for genopretning samt drift og vedligehold af de grønne områder i bebyggelsen. Vi har også stået for udliciteringen af disse, og udbudet blev vundet af Grøn Vækst A/S.

Baldersbo Afd. 12 har 1124 boliger, og de grønne arealer udgør ca. 180.000 m2.

Drifts- og Vedligeholdelsesplanen skal bruges som grundlag for den daglige drift, således at inventar og belægninger vedligeholdes fagligt korrekt, og beplantningen udvikler sig så optimalt som muligt. Den skal desuden sikre, at den økonomi, der er afsat til driften, udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt.