kystsikring og havudsigt

Græsplænen mod fjorden hæves og jævnes, så den overalt er plan som en blikstille havoverflade, herved vil den stå som en flot og enkel forgrund til kigget ud over fjorden. Infinity plænens udtryk bliver en vigtig del af havens fremtidige identitet. Derfor er nedgangen til vandet også udformet som den skærer sig igennem stendiget.

Terrasser udvides mod syd og vest, så der både bliver plads til dagligt ophold og gæster. Ved hjælp af bede og trapper er der skabt en rumdeling og variation i fladen. Overgangen mellem plæne og terrasser består af henholdsvis højbede og forsænkede bede med støttemure af kampesten eller granit-kvader.

Det uforstyrrede kig over vandet er en vigtig del af haven. Derfor indrettes haven mod øst, så hunden kan lukkes ud her uden at stikke af. Støttemure, hegn og hæk omkranser dette haverum, hvor solterrassen, der er særlig attraktiv, når vinden er i vest eller nordvest, hvilket den ofte er. Højbed mod vest, høk og indgangspartiets beplantning giver dette haverum frodighed.

Terrasserne lyssættes med up-lights på træet, der er placeret centralt i rummet. Belysning på trapper og muren er med til at skabe sammenhørighed med husets indvendige rum og gøre haven attraktiv i aftentimerne.