+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

cv Anne Stausholm

ANNE FISCHER STAUSHOLM
INDEHAVER

Landskabsarkitekt, DANSKE ARK og MDL

Tlf 46 40 27 71 / mobil 25 37 22 29
email: afs@annestausholm.dk

BIOGRAFI

 • Erfaren projektleder og tilsynsførende på arbejder af varierende størrelse gennem arbejder i eget regi og på andre tegnestuer.
  Stor erfaring med projekterings- og driftsopgaver, som bl.a. omfatter boligbebyggelser, kirkegårde, grundejerforeninger, gårde, godser, byudvikling, virksomheder, offentlige bygherrer, større privathaver og planlægning i det åbne land.
  Rådgivning bl.a. for Københavns Universitet, KU Life, ved etablering af ”Partnerlandskab”- et forskningssamarbejde mellem erhverv og universitet.
 • Kompetencer inden for borgerinddragelse, med bl.a. eksekvering i planlægningen og eksekveringen af workshops og møder, samt indarbejdning af brugernes ønsker i projektet.
 • Udpeget som skønsmand i syn og skønssager ved Danmarks Domstole for Danske Anlægsgartnere i Håndværkets Ankenævn.
 • Syns- og skønsmand for Håndværkets ankenævn.
 • Bestyrelsesmedlem i Nationalpark Skjoldungernes Land.
 • Fagjournalistisk virke for bl.a. fagbladet Grønt Miljø  og forlaget Grønt Miljø omkring tilblivelse af bl.a. Normer for Anlægsgartnerarbejde, der anvendes i udbudsbeskrivelser og afgørelse af tvister.
 • Formand i foreningen af lodsejere Nationalpark Skjoldungernes Land.
 • Medlem af Lejre Erhvervsforum, udpeget af Dansk Industri
 • Medlem af Landskabsprisens jury, udpeget af Danske Ark

ANSÆTTELSER

 • Indehaver af Anne Stausholm Landskabsarkitekter siden 2006
 • Fagkonsulent og chefkoordinator hos Danske Anlægsgartnere 1996-2006
 • Ansættelsen har bl.a. omfattet projektgruppe vedrørende udarbejdelse af ‘Normer og Vejledning for anlægsgartnerarbejde 2006, faglig rådgivning, kursusvirksomhed herunder kursusledelse, foredrag, repræsentative opgaver, udarbejdelse af publikationer for Forlaget Grønt Miljø samt markedsføring.
 • Projektleder på udstillingen Havekultur 96 i Valbyparken med Københavns kommune og Have & Landskabsrådet som vært 1994-1996
 • Landskabsarkitekt hos Kirsten Lund Andersens tegnestue 1992-1993
 • Henrik Fog Møllers tegnestue 1987-1988. Arbejdede med projekteringsopgaver

 

UDDANNELSE

UDGIVELSER