+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Tanja Jordan

TEGNESTUEFÆLLESSKAB

ARKITEKT Designansvar og sagsarkitekt maa., mdl.

KVALIFIKATIONER Konceptudvikling, bæredygtighed, kulturarv

FØDT 25. august 1969

SPROG Engelsk (professional), svensk og islandsk (hverdagssprog)

PROGRAMMER AutoCAD, Sketch-up, Adobepakken, Word, Excel, Powerpoint

www.tanjajordan.dk

email: tj@annestausholm.dk / tj@tanjajordan.dk

Tlf +45 23 30 23 27

samarbejde

Anne Stausholm Landskabsarkitekter og Tanja Jordan samarbejder omkring udvalgte projekter, hvor kompetencerne mellem TJA-studio og Anne Stausholm Landskabsarkitekter optimerer på opgavens resultat.

aktuelle projekter

Tanja arbejder i øjeblikket på et projekt for Rotary om kilderne i Roskilde med henblik på en revitalisering af kilderne ved at få afdækket kildernes fantastiske kulturarv, historie, aktuelle visuelle indtryk og vidensformidling.

tidligere projekter

Området omkring islandshestecentret i Hedeland i samarbejde med DI og andre interessenter. Derudover  et projekt på Island, hvor bjerget Esja er omdrejningspunkt. Der er valgt 5 nedslagspunkter i dalstrøget Mosfellsdalur, som danner afsæt for det kommende arbejde.

profil

Jeg er arkitekt med et stort engagement og selvstændig erfaring. Både som projektleder og kreativ arkitekt. Jeg arbejder altid mod at skabe robuste løsninger og stærke koncepter. Jeg tror på en integreret designproces, hvor samarbejdet og helhedstænkningen, skal styrke den lokale konteksts potentialer med respekt for kulturarvens værdi.

En af mine styrker er at balancere komplekse projekter med mange aktører imellem det praktiske og det kunstneriske, med et fokus på de arkitektoniske kvaliteter og sanselige oplevelser.

Min særlige ekspertise ligger i bygningers indpasning i landskaber og dialogen imellem det byggede og det landskablige. Jeg har erfaring fra opførte byrum, haveplaner, regnvands- og klimasikring, landskabsplanlægning, samt masterplaner for boliger. Jeg har erfaring fra konkurrencer, helhedsplaner, visions- og skitseoplæg, og været designansvarlig for udviklingen af mange vundne konkurrencer. Jeg har altid opretholdt en interesse for selvstændige kunstneriske studier, som jeg har udført sideløbende med mit professionelle virke og jeg har løbende bidraget til flere publikationer og udstillinger med egne arbejder. Jeg er aktiv arkitektfagdommer udpeget af Arkitektforeningen.

Jeg underviser på deltid på Landskabsafdelingen på Arkitektskolen i København på institut IBBL og er udpeget censor ved arkitektskolerne i Danmark.

ansættelser

2018- Egen praksis
2018- Det kongelige danske kunstakademi, KADK. IBBL land.
2015-17 Schønherr
2011-14 RUBOW arkitekter A/S
2008-11 Egen praksis: Tanja Jordan Arkitekter
2006-08 Medstifter og ejer: Jordan+Steenberg
1998-07 Det kongelige danske kunstakademi, KADK. Arkitektskolen afd. 6.
1998-01 Tivoli Udvikling, tegnestue
1997 MAMdesign v. arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup
1996-97 Fulgsang & Mandrup-Poulsen
1994-95 Diller & Scofidio. New York. USA
1993-94 Henning Larsens Tegnestue. Praktikant

Efteruddannelse

2017 Future landscapes. Københavns Universitet. Og Adgangsregler i naturen. Friluftsrådet
2015 Alnarps landskapslaboratorium, Landskabets dag
2013 DGNB-konsulent, DK-GBC
2010 Ecotect-kursus, Teknological Institut
2006 Arkitektur og Energi, AA/Akademisk Arkitektforening
2000 Professionalisering af arkitekter, DAL/AA
Div. tegnekurser og programmer; ArchiCAD, AutoCAD, Adobe.

Uddannelse

2009-11 MEGA (Master in Energy and Green Architecture) Arkitektskolen i Aarhus og Tsinghua
University Beijing. Tesis: Learning, Transforming, Sustaining. Karakter: A
1997 Arkitektskolen i Aarhus, afd. D.
1995/96 Cooper Union School of Art & Architecture, NY
1990/93 BSC (Hons), University of East London

UDSTILLINGER OG PUBLIKATIONER (UDVALGTE)

2018 SÍM gallery. ”Náttúrulegt”. Hafnarstræti 16, Reykjavik. Group exhibition.
2015 Gallery Øckenlund. ”Lands End” egne arbejder sammen med Martin Farran-Lee
2015 ”Udfordringer af Danmarkskortet” bidrag t. publikation. Landskabsudvalget. v Akad.råd.
2009 Lousiana Museum for Moderne Kunst. ”Fremtiden er Grøn” 1:20 facademodel.
2006 Dansk Design Center. ”Honey I’m Home”. 1:1 rumstort element.
2002-05 Vitra Design Museum. ”Living in motion” (rejsende udstil) 1:1 prototype på mobilt hjem
2000 Charlottenborgs efterårsudstilling, Kunsthall Charlottenborg i København. 2 rum.
2000 Storefront for Art and Architecture, New York, NY. ”NhEW Pad”. 1:1 prototype mobilt

ØVRIGE AKTIVITETER OG TILLIDSERHVERV (UDVALGTE)

2015- Udnævnt arkitekt fagdommer, Arkitektforeningen
2008- Udnævnt ekstern censor ved arkitektskolerne i Danmark, af Akademiraadet
2011-16 Medlem af Akademiraadet, og Akademiraadets Landskabsudvalg
2013-15 Medlem af Danske Arks bæredygtighedsudvalg
2008- Medlem af kunstnersamfundet
2006-08 Medlem af Kunsthall Charlottenborg’s bestyrelse