+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

cv Marko Miletic

Marko Miletic

Landskabsarkitekt mdl

Tlf + 45 46 40 27 71

email: mam@annestausholm.dk

Tidligere ansættelser hos TRUST og Niels Lützen Landskabsarkitekter.. Marko er desuden uddannet regnvandskonsulent fra Teknologisk Institut og Københavns Universitet. Tegnestuens klimasikrings projekter vil drage nytte af Markos kompetencer indenfor lokal afledning og regnvand og skybrudssikring.