+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Marie bach Svendsen

sagsarkitekt

Landskabsarkitekt, mdl

Tlf 46 40 27 29 / mob +45 54 55 02 73 

email: mns@annestausholm.dk

Som landskabsarkitekt og byplanlægger er Marie kompetent og visionær i sin tilgang til arbejdsopgaver. Med en stor interesse og fokus på at arbejde for en bedre og mere bæredygtig fremtid, bringes viden om FN’s Verdensmål og særligt biodiversitet i spil i opgaveløsningerne. Marie har været tovholder på tegnestuens bæredygtige strategi og udvikling, og vil fortsat have fokus på Verdensmålene i nye projekter og arbejder på tegnestuen.

Maries faglige spidskompetencer:

  • FN’s Verdensmål i landskabsarkitektonisk kontekst
  • Biodiversitet – herunder design, anlæg og drift af levesteder og fødekilder
  • Veteran træer – og herunder drift og design af træet og omkring
  • Udarbejdelse af grønne strategier
  • Helhedsplaner og projektering i alle skala
  • Research og analyse
  • Planteprincipper

Marie er en glad og social kollega, der går til opgaverne med nysgerrighed og engagement. Som nyeste og yngste medlem, varetager Marie tegnestuens SoMe platforme, og har højnet smagsoplevelsen af kaffen på kontoret væsentligt.