Anne Stausholm Landskabsarkitekter hjælper også private med rådgivning om Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Tegnestuen har f.eks. hjulpet en ny grundejerforening med rådgivning i forbindelse med overtagelse af fællesarealer, der indeholder LAR løsninger. Rådgivningen har bestået i gennemgang af området sammen med grundejerforeningen, herunder oplistning af potentielle problemer i forbindelse med drift og vedligeholdelse.

Derudover var tegnestuen til stede ved selve overdragelsesforretningen mellem husfirmaet, der har udført bebyggelsen, og grundejerforeningen. Her kunne vi hjælpe grundejerforeningen med faglig opbakning funderet i saglighed.

Læs mere om vores klimatilpasningsprojekter

Læs mere om Toftehøjen