+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Nyheder

Grevinge Kirke

Tegnestuen skal udarbejde en registrerings- og rydningsplan for Grevinge Præstegård i Odsherred. Rydningsplanen er foranlediget af Fredningsnævnets besigtigelse af områdets træplantning, der ikke har været rørt de sidste 35-40 år. Planen skal sikre kig til Grevinge kirke og kirkens omgivelser.

Der udarbejdes en værdisætning af områdets kvaliteter og det fremtidige udtryk. Materialet vurderes af Fredningsnævnet. Tilsyn med udførelse

Demensvenlige ældreboliger

Vi skal i samarbejde med RUM Arkitekter designe udearealerne omkring Ammershøj -24 demensvenlige ældreboliger. Lejre Kommune er bygherre.

Flergenerationsbolig i Lejre

Flere generationer deler bolig -og have

Tegnestuen har netop afleveret dispositionsforslag til en flere-generationsbolig, hvor haven tilgodeser både familien med børn, og bedsteforældrenes ønsker og funktioner.

En overordnet form af parkudtryk binder haven sammen, samtidig med, at ønskerne om en opdelt have med meget forskellige udtryk er tilgodeset. En japansk inspireret have til bedsteforældrene, med fokus på de visuelle oplevelser, og en mere multifunktionel have til familien, med plads til både gynge, højbede og udekøkken.

Svømmesø i Nationalparken

Tegnestuens seneste eksempel på en pragtfuld svømmesø anlagt med fantastisk udsigt ud over mark og skov i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Vi  har projekteret svømmesøer i mange år og har et fantastisk samarbejde med Junckerhaven, som udførende og specialister i netop sådanne anlæg.

Tidsskrifter

Vi er kommet i fint selskab. Tegnestuens projekt på St. Olai Kirkegård Afd G er flot beskrevet i den seneste udgave af Kirkegården

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal udarbejde en udviklingsplan for Thorslunde Kirkegård. Udviklingsplanen omfatter nytænkning af gravsteder og eventuelt inddragelse af skoven i kirkegården.

Tegnestuen designer udearealerne for en nyetableret landejendom nær Århus. Arbejdet sker i samarbejde med Arkitektladen og Det Hele Menneske (Bygherrerådgivning)

Tegnestuen deltager på Kirkegårdskonferencen 2020 på Nyborg Strand den 5. marts

Anne Stausholm Landskabsarkitekter  har fokus på udviklingsplaner til kirkegårdene

Se vores referenceliste

Tegnestuen har netop afleveret en ny udviklingsplan til Odden kirkegård, hvor gamle gravminder og forbindelsen til havet er i fokus.

Så er udviklingsplanen til Lundby Kirkegård kommet på hjemmesiden. Kirkegårdens forhold til Gøngehøvdingen er sat i spil og et nyt skovafsnit tilfører kirkegården en mere parkagtig stemning. Læs mere om projektet her.

Anne Stausholm er med i dommerpanelet for Dansk Landskabspris, -udpeget af Danske Arkitektvirksomheder. Prisen bliver uddelt torsdag den 7. november 2019. 

Anne Stausholm holder oplæg om visioner og udviklingsplaner, der virker i praksis på AMU’s Kirkegårdsseminar for kirkegårdenes personale. Der var 120 tilmeldte.

Nu blomstrer biodiversiteten i Baldersbo Afdeling 12

Den flotte nye legeplads til indskolingen på Kasperskolen står nu færdig.

Vi har netop afleveret et forslag til en udviklingsplan for Ringsted Kirkegård  hvor kirkegårdens historie, kapel og natur har været i fokus. Udviklingsplanen tager afsæt i ændrede gravstedsformer.

Tegnestuen har netop afleveret et forslag til en udviklingsplan for Hårlev Kirkegård på Stevns, hvor historie, kulturarv og sammenhæng på tværs af landevejen har været nøgleordene. Kirkegården har som noget helt unikt en gravhøj, Kong Hothers høj. Derudover har Tryggevælde stenen, der i dag står på Nationalmuseet tidligere stået på kirkegården.

Den historiske vinkel er unik og gravhøjens landskabelige karakter er bevaret og indarbejdet i udviklingsplanen, så der opstår en bedre sammenhæng med resten af kirkegården. Et nyt skovafsnit og tydeligere adgangsveje til kirkegården også været i fokus, men også en nem og hensigtsmæssig drift har været vigtig. 

Tegnestuen har netop afleveret et forslag til en parkagtig privathave ved vandet, hvor udsigtslinier og vindpåvirkning, men også en nem og hensigtsmæssig drift har været i fokus. Nærheden til fjorden er unik og den landskabelige karakter i de store enheder bevares, så det passer skalamæssigt med området.

Tegnestuen har indledt et samarbejde med Horne Kirke på Fyn om at få udarbejdet et digitalt grundkort til brug for kirkegårdens tilknytning til den digitale platform EG Brandsoft. Udarbejdelse af digitalt grundkort sker på baggrund af luftfotos, registreringer samt opmåling og konstruering af kirkegården fra 1944 og 1962 af landinspektør Jesper Andersen. I dette arbejde implementeres den aktuelle gravstedsplan med aktive grave med udløbsdatoer, fredede- og bevaringsværdige grave i det digitale grundkort.

Anne Stausholm landskabsarkitekter har fået til opgave, at udarbejde et forslag til udvikling af overgangen mellem parken ved den gamle Roskilde Ring og Hotel Scandic. Projektet udføres i samarbejde med Scandic Hotel, Roskilde og Roskilde Kommune.

Tegnestuen har indledt et samarbejde med tja-studio.

De to første projekter bliver området omkring islandshestecentret i Hedeland i samarbejde med DI og andre interessenter. Hedeland er et område vi kender fra tidligere, da vi projekterede Hedebostien.

Det andet samarbejde bliver med Island som omdrejningspunkt, hvor bjerget Esja er omdrejningspunkt. Der er valgt 5 nedslagspunkter i dalstrøget Mosfellsdalur, som danner afsæt for det kommende arbejde.

Også Island er tegnestuen bekendt. I 2012 fik vi en anden plads i den nordiske idekonkurrence om Nordens hus, Reykjavik.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med Tanja Jordan

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har vundet projektet med udarbejdelse af en udviklingsplan for Ringsted Kirkegård. Udviklingsplanen skal afspejle nutidens efterspørgsel og den ændrede brug af kirkegården generelt. Den skal sikre en retning og styring af kirkegårdens fremtidige udvikling og derved styrke kirkegårdens identitet og udbud af gravstedsformer.

Vi starter med at afholde en workshop for byens borgere i kirkegårdens kapel. Det glæder vi os rigtig meget til!

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har lavet et forslag til udearealerne ved en ny rækkehusbebyggelse ved Hyrdehøj i Roskilde, herunder afledning af regnvand. Forslaget er lavet i samarbejde med arkitekterne Cornelius Vöge og Broen Development.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal udarbejde en rapport, der skal indeholde registrering og vurdering af beplantningen omkring Skt. Hans Vest i Roskilde. Rapporten udarbejdes i samarbejde med Roskilde Kommune og skal danne baggrund for en ny helhedsplan for området.

Tegnestuen skal lave et forslag til de grønne omgivelser omkring Niels Bugges Kro ved Viborg. Projektet omfatter også en vejomlægning foran kroen. Projektet grænser umiddelbart op til projektet for De fem Halder

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal lave at forslag til plantninger omkring et biogasanlæg i Viborg. Arbejdet sker i samarbejde med Viborg Bioenergi.