+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Nyheder

Fælledskabet hyrdehøj

Så er de første beboere flyttet ind i Fælledskabet Hyrdehøj. Læs mere om projektet.

Have i Nordsjælland, detalje murværk

have i nordsjælland

Der er nu lagt billeder på hjemmesiden af nordsjællands smukkeste siddemur. Læs mere om projektet

sædder kirkegård – udviklingsplan

Vi har nu lagt sidste hånd på en udviklingsplan til Sædder kirkegård syd for Herfølge. I udviklingsplanen er der lagt vægt på at bevare og iscenesætte eksisterende kvaliteter med biodiversitet og tilgængelighed i fokus.

udearealer omkring større landejendom

Tegnestuen har i samarbejde med Arkitektladen designet udearealerne omkring en større landejendom uden for Århus. Se hvad der kom ud af det.

Landejendom ved Århus, situationsplan

Fridlev – bofællesskabet tæt på byen

Tegnestuen deltager i designholdet bag bofællesskabet Fridlev i Hvalsø.

Bofællesskabet Fridlev skal rumme 50 familier i unikke ejerboliger fra ca. 65 m2 til ca. 135 m2 med 500 m2 fællesbygninger, 1 hektar nyttehaver og 2 hektar fælles enge til heste og får, som vi deler med naboerne. Fridlev bliver en lille landsby tæt på storbyen.

Læs mere om Almenr og holdet bag Fridlev

Anne Valgt til DL’s retsudvalg

Udvalget er til rådighed i sager af faglig, kollegial eller økonomisk art, hvor begge eller den ene part er medlem af DL. Desuden stilles forslag til udmeldelse af syns- og skønsmænd.

Udvalget har følgende medlemmer:

Bo Hune (offentlig ansat), Jeremy Dennis (offentlig ansat), Mogens Bundgaard (privat ansat) og Karin Nygaard Corfitzen (privat ansat). Nyvalgt blev Anne Stausholm (praktiserende, Roskilde), Stephan Gustin (praktiserende, Aarhus) og Thomas Thinghuus (offentlig ansat). Alle syv er først på valg igen i marts 2022.

Læs mere om DL (Danske Landskabsarkitekter)

Demensvenlige ældreboliger

Vi skal i samarbejde med RUM Arkitekter designe udearealerne omkring Ammershøj -24 demensvenlige ældreboliger. Lejre Kommune er bygherre.

Flergenerationsbolig i Lejre

Flere generationer deler bolig -og have

Tegnestuen har udarbejdet et forslag til udearealerne omkring en flere-generationsbolig, hvor haven tilgodeser både familien med børn, og bedsteforældrenes ønsker og funktioner.

En overordnet form af parkudtryk binder haven sammen, samtidig med, at ønskerne om en opdelt have med meget forskellige udtryk er tilgodeset. En japansk inspireret have til bedsteforældrene, med fokus på de visuelle oplevelser, og en mere multifunktionel have til familien, med plads til både gynge, højbede og udekøkken.

Citat fra ejeren:

Vi er måbende over at du kunne ramme så organisk og harmonisk en løsning fra et udgangspunkt som vi troede var mission impossible: japansk, vand, sten, park, træer, bål, træterrasse, blomstereng, synslinjer, en hemmelig sti, et skur med grønt tag, to udtryk som mødes om en glødende kerne og som varsles ved indgangen i miniature. Genialt og så rigtigt.

 Vi er så taknemmelige og glade for planen.

Svømmesø i Nationalparken

Tegnestuens seneste eksempel på en pragtfuld svømmesø anlagt med fantastisk udsigt ud over mark og skov i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Vi  har projekteret svømmesøer i mange år og har et fantastisk samarbejde med Junckerhaven, som udførende og specialister i netop sådanne anlæg.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter  har fokus på udviklingsplaner til kirkegårdene

Se vores referenceliste

Tegnestuen har netop afleveret en ny udviklingsplan til Odden kirkegård, hvor gamle gravminder og forbindelsen til havet er i fokus.

Anne Stausholm er med i dommerpanelet for Dansk Landskabspris, -udpeget af Danske Arkitektvirksomheder. Prisen bliver uddelt torsdag den 7. november 2019. 

Anne Stausholm holder oplæg om visioner og udviklingsplaner, der virker i praksis på AMU’s Kirkegårdsseminar for kirkegårdenes personale. Der var 120 tilmeldte.

Nu blomstrer biodiversiteten i Baldersbo Afdeling 12

Den flotte nye legeplads til indskolingen på Kasperskolen står nu færdig.