+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Nyheder

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal udarbejde en udviklingsplan for Thorslunde Kirkegård

Tegnestuen designer udearealerne for en nyetableret landejendom nær Århus. Arbejdet sker i samarbejde med Arkitektladen og Det Hele Menneske (Bygherrerådgivning)

Tegnestuen deltager på Kirkegårdskonferencen 2020 på Nyborg Strand den 5. marts

Anne Stausholm Landskabsarkitekter  har fokus på udviklingsplaner til kirkegårdene

Se vores referenceliste

Tegnestuen har netop afleveret en ny udviklingsplan til Odden kirkegård, hvor gamle gravminder og forbindelsen til havet er i fokus.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal lave en rydningsplan for Grevinge Præstegård. Rydningsplanen skal sikre indkig til kirken, og er foranlediget af Fredningsnævnets bemærkninger.

Så er udviklingsplanen til Lundby Kirkegård kommet på hjemmesiden. Kirkegårdens forhold til Gøngehøvdingen er sat i spil og et nyt skovafsnit tilfører kirkegården en mere parkagtig stemning. Læs mere om projektet her.

Anne Stausholm er med i dommerpanelet for Dansk Landskabspris, -udpeget af Danske Arkitektvirksomheder. Prisen bliver uddelt torsdag den 7. november 2019. 

Anne Stausholm holder oplæg om visioner og udviklingsplaner, der virker i praksis på AMU’s Kirkegårdsseminar for kirkegårdenes personale. Der var 120 tilmeldte.

Nu blomstrer biodiversiteten i Baldersbo Afdeling 12

Den flotte nye legeplads til indskolingen på Kasperskolen står nu færdig.

Vi har netop afleveret et forslag til en udviklingsplan for Ringsted Kirkegård  hvor kirkegårdens historie, kapel og natur har været i fokus. Udviklingsplanen tager afsæt i ændrede gravstedsformer.

Tegnestuen har netop afleveret et forslag til en udviklingsplan for Hårlev Kirkegård på Stevns, hvor historie, kulturarv og sammenhæng på tværs af landevejen har været nøgleordene. Kirkegården har som noget helt unikt en gravhøj, Kong Hothers høj. Derudover har Tryggevælde stenen, der i dag står på Nationalmuseet tidligere stået på kirkegården.

Den historiske vinkel er unik og gravhøjens landskabelige karakter er bevaret og indarbejdet i udviklingsplanen, så der opstår en bedre sammenhæng med resten af kirkegården. Et nyt skovafsnit og tydeligere adgangsveje til kirkegården også været i fokus, men også en nem og hensigtsmæssig drift har været vigtig. 

Tegnestuen har netop afleveret et forslag til en parkagtig privathave ved vandet, hvor udsigtslinier og vindpåvirkning, men også en nem og hensigtsmæssig drift har været i fokus. Nærheden til fjorden er unik og den landskabelige karakter i de store enheder bevares, så det passer skalamæssigt med området.

Tegnestuen har indledt et samarbejde med Horne Kirke på Fyn om at få udarbejdet et digitalt grundkort til brug for kirkegårdens tilknytning til den digitale platform EG Brandsoft. Udarbejdelse af digitalt grundkort sker på baggrund af luftfotos, registreringer samt opmåling og konstruering af kirkegården fra 1944 og 1962 af landinspektør Jesper Andersen. I dette arbejde implementeres den aktuelle gravstedsplan med aktive grave med udløbsdatoer, fredede- og bevaringsværdige grave i det digitale grundkort.

Anne Stausholm landskabsarkitekter har fået til opgave, at udarbejde et forslag til udvikling af overgangen mellem parken ved den gamle Roskilde Ring og Hotel Scandic. Projektet udføres i samarbejde med Scandic Hotel, Roskilde og Roskilde Kommune.

Tegnestuen har indledt et samarbejde med tja-studio.

De to første projekter bliver området omkring islandshestecentret i Hedeland i samarbejde med DI og andre interessenter. Hedeland er et område vi kender fra tidligere, da vi projekterede Hedebostien.

Det andet samarbejde bliver med Island som omdrejningspunkt, hvor bjerget Esja er omdrejningspunkt. Der er valgt 5 nedslagspunkter i dalstrøget Mosfellsdalur, som danner afsæt for det kommende arbejde.

Også Island er tegnestuen bekendt. I 2012 fik vi en anden plads i den nordiske idekonkurrence om Nordens hus, Reykjavik.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med Tanja Jordan

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har vundet projektet med udarbejdelse af en udviklingsplan for Ringsted Kirkegård. Udviklingsplanen skal afspejle nutidens efterspørgsel og den ændrede brug af kirkegården generelt. Den skal sikre en retning og styring af kirkegårdens fremtidige udvikling og derved styrke kirkegårdens identitet og udbud af gravstedsformer.

Vi starter med at afholde en workshop for byens borgere i kirkegårdens kapel. Det glæder vi os rigtig meget til!

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har lavet et forslag til udearealerne ved en ny rækkehusbebyggelse ved Hyrdehøj i Roskilde, herunder afledning af regnvand. Forslaget er lavet i samarbejde med arkitekterne Cornelius Vöge og Broen Development.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal udarbejde en rapport, der skal indeholde registrering og vurdering af beplantningen omkring Skt. Hans Vest i Roskilde. Rapporten udarbejdes i samarbejde med Roskilde Kommune og skal danne baggrund for en ny helhedsplan for området.

Tegnestuen skal lave et forslag til de grønne omgivelser omkring Niels Bugges Kro ved Viborg. Projektet omfatter også en vejomlægning foran kroen. Projektet grænser umiddelbart op til projektet for De fem Halder

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal lave at forslag til plantninger omkring et biogasanlæg i Viborg. Arbejdet sker i samarbejde med Viborg Bioenergi.