+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Nyheder

Tegnestuen har indledt et samarbejde med Horne Kirke på Fyn om at få udarbejdet et digitalt grundkort til brug for kirkegårdens tilknytning til den digitale platform EG Brandsoft. Udarbejdelse af digitalt grundkort sker på baggrund af luftfotos, registreringer samt opmåling og konstruering af kirkegården fra 1944 og 1962 af landinspektør Jesper Andersen. I dette arbejde implementeres den aktuelle gravstedsplan med aktive grave med udløbsdatoer, fredede- og bevaringsværdige grave i det digitale grundkort.

Anne Stausholm landskabsarkitekter har fået til opgave, at udarbejde et forslag til udvikling af overgangen mellem parken ved den gamle Roskilde Ring og Hotel Scandic. Projektet udføres i samarbejde med Scandic Hotel, Roskilde og Roskilde Kommune.

Tegnestuen har indledt et samarbejde med tja-studio.

De to første projekter bliver området omkring islandshestecentret i Hedeland i samarbejde med DI og andre interessenter. Hedeland er et område vi kender fra tidligere, da vi projekterede Hedebostien.

Det andet samarbejde bliver med Island som omdrejningspunkt, hvor bjerget Esja er omdrejningspunkt. Der er valgt 5 nedslagspunkter i dalstrøget Mosfellsdalur, som danner afsæt for det kommende arbejde.

Også Island er tegnestuen bekendt. I 2012 fik vi en anden plads i den nordiske idekonkurrence om Nordens hus, Reykjavik.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med Tanja Jordan

Anne Stausholm er af Danske Arkitektvirksomheder blevet valgt som repræsentant til at sidde i juryen, der skal uddele den årlige Landskabspris. Juryen består udover Anne af repræsentanter for Danske Landskabsarkitekter og Park- og Naturforvalterne.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har vundet projektet med udarbejdelse af en udviklingsplan for Ringsted Kirkegård. Udviklingsplanen skal afspejle nutidens efterspørgsel og den ændrede brug af kirkegården generelt. Den skal sikre en retning og styring af kirkegårdens fremtidige udvikling og derved styrke kirkegårdens identitet og udbud af gravstedsformer.

Vi starter med at afholde en workshop for byens borgere i kirkegårdens kapel. Det glæder vi os rigtig meget til!

Anne Stausholm Landskabsarkitekter er i gang med at lave forslag til udearealerne ved en ny rækkehusbebyggelse ved Hyrdehøj i Roskilde. Forslaget omfatter lokal afledning af regnvand og beplantning og laves i samarbejde med arkitekterne Cornelius Vöge og Broen Development.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal udarbejde et forslag til udearealerne ved Boligselskabet VAB i St. Merløse. Forslaget omfatter opholdarealer og beplantning samt placering af legeområde og multibane og udføres i samarbejde med Ingeniørfirmaet J&P.

Vi har fået til opgave at udforme udearealerne til Kasperskolens nye rammer i Skovlunde. Opgaven består i udarbejdelse af en samlet helhedsplan, der redegør for de muligheder arealerne rummer og en samlet integrering af funktionerne i en harmonisk planløsning. Forslaget udformes i samarbejde med skolens ledelse og andre interessenter.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal udarbejde en rapport, der skal indeholde registrering og vurdering af beplantningen omkring Skt. Hans Vest i Roskilde. Rapporten udarbejdes i samarbejde med Roskilde Kommune og skal danne baggrund for en ny helhedsplan for området.

Tegnestuen skal lave et forslag til de grønne omgivelser omkring Niels Bugges Kro ved Viborg. Projektet omfatter også en vejomlægning foran kroen. Projektet grænser umiddelbart op til projektet for De fem Halder

Anne Stausholm Landskabsarkitekter skal lave at forslag til plantninger omkring et biogasanlæg i Viborg. Arbejdet sker i samarbejde med Viborg Bioenergi.