Hillerød, nyt byrum ved slottet

TYPE Byrum, helhedsplan
BYGHERRE Hillerød Kommune 
ADRESSE Slangerupgade
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL 1900 m2
ANLÆGSSUM
PROJEKTERING
ANLAGT 

Læs mere om byrum

Læs mere om Miljø- og Teknikudvalgets beslutning

Læs Løsningsforslaget

NYT BYRUM

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har i samarbejde med ViaTrafik udarbejdet trafikale såvel som landskabs- og byrumsmæssige analyser af strækningen omkring den lille Slotssø og Slangerupgade, hvilket har resulteret i dette forslag. Materialet har netop være forelagt Hillerød Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, der besluttede at gå videre med helhedsplanen.

I forslaget forankres slottet til byen med en flot forplads. Pladsen er udformet som et cirkelslag, der ligger centralt placeret i slotsbroens akse, og som fanger de tre tilstødende veje på en logisk og ukompliceret måde. Trafikken hjælpes på vej af pullerter, der følger vejbanens forløb, og som sikrer, at bilerne ikke bevæger sig ind på forgængernes domæne.

 

Cirkelslaget indrammes af sporebeskårede lindetræer, der har samme udtryk, som rundkørslen ved slottets anden indgang. Træerne står i slotsgrus, der fungerer som en del af belægningen.

Den cirkulære plads er belagt med brosten, og det er tanken, at køresporet også skal være i brosten, dog med en lidt mørkere nuance, der tydeliggør vejbaneforløbet.

Foto af byrum foran Frederiksborg Slot, helhedsplan

På denne måde opleves rummet som en helhed, der er sin placering foran slottet værdig. Hvor broen forankres til cirklen mødes den nu af en plads på begge sider Her er det er muligt at opholde sig på bænke enten med udsigt til slottet, eller beskyttet med ansigtet mod byen.

Foto af rampe ved byrum foran Frederiksborg Slot, helhedsplan

Rampen ned til slotssøen indrammes nu af et bøgepur, der strammer formen op og afslutter pladsen ud mod vandet.

Udenfor cirkelslaget består belægningen også af granit både på kørebane og fortov, men her lægges granitten i større flader. Denne belægning strækker sig mellem 20 og 25 meter ud ad de tre tilstødende gader, hvor rummet slutter med en lille rampe ned til den eksisterende asfaltbelægning.

TRAFIKAL HELHEDSPLAN

Byrummet omkring hovedindgangen til Frederiksborg Slot er nedtonet ift. slottes øvrige indgange, og den rolle slottet har som turistattraktion og varemærke for Hillerød by. Det er et uforløst byrum, som rummer potentiale til at være mere end en plads, der er er domineret af trafikken.

Snit af forplads til Frederiksborg Slot