+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Klampenborg, privathave

TYPE Eksklusiv privathave
BYGHERRE Privat
ADRESSE Klampenborg
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 1.700 m2
ANLÆGSSUM 2.250.000 kr.
PROJEKTERET 2011-2012
ANLAGT 2012

 

PRIVATHAVE

Ejendommen er en smuk og meget karakteristisk strandvejsvilla med udsigt over Øresund. Grunden er veltilplantet med en række gode anslag, der er værd at bygge videre på.

Hele havens nordlige område er karakteriseret ved to store bøgetræer og en randplantning der er delvis udtjent. Adgangen sker her på en skrånende græsflade. Der er ønske om, at denne del af haven præsenterer sig bedre og får et mere karakterfast udtryk samtidig med at opholdspladsen nær flagstangen bliver nytænkt.

Foto af rose

HAVENS IDÉ

Mod Strandvejen etableres en tæt plantning af rododendron mod nord, således at der skabes symmetri i haven og et godt sampil med den eksisterende rododendron plantning mod syd. I det nye rododendron bed etableres plads til en stor bænk, der vender mod syd og hvorfra parterre og huset kan opleves.

Der foreslås et parterre foran trappen udlagt i fx grus, knust granit eller glas. I midten anlægges et cirkulært bassin eventuelt med springvand. Bassinet omkranses af bånd af lavendler. Bedene i parterret forestås afgrænset af cortenstål så buerne står helt skarpe. I bedene plantes fortrinsvis roser og stauder som fx prydløg, akeleje, digitalis, martagonliljer, iris, der som ønsket har høje blomsterstande.

Bunden etableres af mere bunddækkende stauder og det bør overvejes og suppleres med græsser og eventuelle stedsegrønne planter for at skabe et smukt vinterbillede.

Foto af bassin

Visse stauder fx juleroser og alunrod fås også som stedsegrønne og de kunne med fordel indgå i planteplanen. Græsplænen omkranser parterret og skaber en smuk ramme. Trappen op til huset kunne med fordel holdes i hvid som soklen og trinene udskiftes. Der foreslås en lav plantning med to større buske til at flankere hver side af trappen evt. kunne buskene erstattes af to opsatser med skiftende planter alt efter årstid.

Haveanlægget nordvest for huset foreslås anlagt som en uformel terræntrappe af uregelmæssige marmorbånd, der danner en skulpturel virkning. Fladen kunne fx være grus eller en fast belægning.

Terrænspringet er fastsat som fiktive koter på basis af en visuel vurdering. Hele trappeforløbet omslutter opholdsplads og flagstangsplads, der virker som naturlige udsparinger i trappeforløbet. Der er opsat bænk på opholdspladsen og to små plinte på flagstangspladsen. Beplantningen omslutter belægningen og varieres med en tæt buskplantning mod skel og en fortrinsvis skovagtig plantning under bøgetræerne af fx hosta, storkonval, lungeurt og bregner. Beplantningen ind mod huset er lav, så bygningens smukke detaljer træder frem.