Finderup Kirkegård

BYGHERRE Finderup Kirkes menighedsråd
ADRESSE Finderupvej, Høng
PROJEKTERING 2016

OMDANNELSE

Tegnestuen har på foranledning af  Finderup Kirkes menighedsråd udarbejdet en plan for omdannelsen af de eksisterende syd og vestligste kirkegårdsafsnit til et fremtidigt skovafsnit på Finderup Kirkegård. Kirken ligger traditionelt højt på en lille bakke, som falder relativt stejlt omkring kirken på alle sider. Hele vejen rundt om kirken ligger en middelalderkirkegård omkranset af en hvidkalket kampestens mur.

Planlægningen af det fremtidige skovafsnit er foretaget ud fra betragtningen om, at det fremadrettet får en hensigtsmæssig drift og et naturligt harmonisk udtryk, med en stærk identitet og en fin overgang til de tilstødende afsnit og det omkringliggende landskab.

Tilgængelighed skal være naturligt implementeret i arbejdet med at udvikle og renovere kirkegårde. Derfor bliver det nye stisystem med fast belægning i form af slotsgrus.

Kirken og den oprindelige kirkegårds karakteristiske placering på toppen af en bakke med værdifulde kig til landskabet berøres ikke af den lavtliggende fremtidige skovkirkegård.

NYT SKOVAFSNIT

Overordnet set får skovafsnittet et gennemgående slynget stisystem, der suppleres af servicestier langs hækkene i henholdsvis klippet græs og slotsgrus. Beplantningen vil primært bestå af egetræer suppleret af grupper af mindre prydtræer fx hjertetræer, prydkirsebær og paradisæbler.

Under egetræernes drypzone vil der kun være urnegrave, mens kistegravene placeres under de mindre prydtræer. (Prydtræet plantes efter kistenedsættelsen og kan derefter blive stående de næste 30 år.) Under træerne vil der nogle steder være uklippet græs med indslag af skovbundsstauder og andre steder tæt bunddække af skovbundsstauder.

Adgangen til skovafsnittet fra de øvrige afsnit sker via ramper, hvor der er terrænforskelle. To af de eksisterende udgange til servicestien omkring kirkegården nedlægges.

Ved de øvrige udgange erstattes eventuelle trin ligeledes af ramper. Trapper og støttemure inden for det fremtidige skovafsnit nedlægges og omdannes til mindre stejle ramper.

Det nye skovafsnit vil fremadrettet kunne tilbyde de efterladte flere forskellige gravstedsformer, herunder både kiste og urnegrave, både med og uden gravminde, hvis udformning er nærmere beskrevet ud fra afsnittets udtryk. Fælles for alle gravstederne i
skovafsnittet er, at der er én sammenhængende fælles beplantning, der dækker bunden.

Den nye handicapvenlige adgangsvej fra parkeringspladsen til kirkegårdens nedre afsnit anlægges med fast belægning af chaussesten med langsgående bånd af bordursten.