+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Roskilde, Hedebostien

TYPE Helhedsplan, friluftstilbud
BYGHERRE Roskilde, Greve og Solrød Kommuner
ADRESSE 
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL ca. 23 km
ANLÆGSSUM 6.5 mio. DDK
PROJEKTERING 2015
ANLAGT 2015

www.hedebosti.dk

DEN NYE HEDEBOSTI

Tegnestuen har i samarbejde med Roskilde, Greve og Solrød Kommuner videreudviklet den eksisterende Hedebosti og tilført en række nye spændende tiltag.

 

Foto fra indvielsen af Den Nye Hedebosti
Foto af eksisterende friluftstilbud

Den nye Hedebosti sammenbinder en række eksisterende tilbud og ved at tilføre nedslag langs med ruten opstår en masse nye og spændende friluftstilbud.

Foto af eksisterende friluftstilbud

EN RUTE PÅ 23 KM

Det samlede forløb er på 23 km. Ruten udspringer ved Roskilde Havn og strækker sig helt til kysten syd for Karlstrup Mose.

Foto af eksisterende friluftstilbud

Visionen for Hedebostien, er at kunne give bedre adgang til en række større, rekreative naturområder og værdifulde landskaber, samt at skabe nye, vigtige sammenhænge, forbindelser og oplevelsesmuligheder.

Foto af eksisterende friluftstilbud

Hedebostien bringer de besøgende forbi Roskildes vikingeskibe og videre til Hedeland – og herefter gennem den nye Tune Skov, forbi Karlstrup Kalkgrav og ned til Trylleskoven ved Solrød Strand. Ud over at give gående, motionister, cyklister og ridende store naturoplevelser, formidler stien de kulturhistoriske spor, den krydser. Stien er i alt 23 km lang.