+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Østerbro, gårdanlæg i Askøgade

TYPE Boliger, gårdanlæg
BYGHERRE PrivatBo
ADRESSE Østerbro
UNDERRÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 630 m2
ANLÆGSSUM
PROJEKTERING 2016
ANLAGT i gang

 

www.privatbo.dk

EKSISTERENDE GÅRDANLÆG

Det tidligere gårdanlæg var et stort og ujævnt asfalt areal med et sparsomt græsareal og en dominerende og skyggende beplantning til den i forvejen meget mørke gård.

 

Foto af gården i Askøgade før renoveringen
Nedslidte asfaltarealer præger gårdens helhedsudtryk

DET FREMTIDIGE GÅRDANLÆG

Med gårdrenoveringen har beboerne fået en mere indbydende gård. Der er skabt større variation og bedre mulighed for leg, ophold og urban gardening.

LAR

Der er implementeret LAR løsning (Lokal Afledning af Regnvand), så al tag- og overfladevand afledes lokalt.

Visuelt er dette tiltag yderligere illustreret med anvendelsen af grønt tag på fællesskuret.

Gården er projekteret med intention om en enkel driftsindsats.