+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Grønnehøj, helhedsplan

TYPE Helhedsplan, boliger
BYGHERRE AB Grønnehøj
ADRESSE Lyngby
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 7.000 m2
ANLÆGSSUM 
PROJEKTERING 2015
ANLAGT i gang

 

Læs mere om AB Grønnehøj

HELHEDSPLAN

Stisystemet, der betjener husenes opgange er anlagt i klinker i en entydig struktur, der giver et fint nærområde ved hver opgang.

Der er placeret bænke for ophold langs stien. Stisystemet, der betjener det grønne område er en grussti, der leder gennem området og skaber forbindelse til to større opholdsrum.

BEPLANTNING

Beplantningen bygger på de eksisterende fine træer i bebyggelsen.

Området mod øst – her placeres træer strategisk ved indgange og hvor vejforløbet knækker. Der plantes nye træer i forbindelse med opgange, som mindre træer, der har årstidsvariation i en bund af vedbend med forårsløg.

Cykelparkeringen er hæk omkranset for dels at sløre cyklerne og derudover skabe struktur i området.

Buskads fungerer som rumskabende element og skaber variation i de grønne arealer. Det er også muligt at skabe ensartede flader med overstandere af større busk.

Foto af eksisterende stiførløb ved AB Grønnehøj

Græsset bliver stadig den primære grønne flade med der skabes variation i græsfladen ved store sammenhængende felter, der holdes uklippet.

Højbede knytter sig til opholdsarealerne og er med til at danne rum. Her kan plukkes krydderurter og andet spiseligt, når der grilles på pladserne, men de kan også anvendes til blomstrende planter o.lign alt efter tid og ideer.

PARKERING

Mod vest anlægges hele det grønne område til parkeringspladser i en grøn lund med en slynget perlestensbelagt sti beregnet til ensrettet trafik.