+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

høsterkøb Kirkegård tilgængelighed

Bygherre: Høsterkøb Menighedsråd
Udførelse: Opgaven forventes at blive sendt i udbud i foråret 2020.

Tegnestuen har i samarbejde med arkitekt Arkitekterne Bahn og Høsterkøb Menighedsråd udarbejdet et forslag til en ny trappe- og rampeløsning for kirken. Formålet er en bedre adgang for personer med funktionsnedsættelse og bedre arbejdsforhold for personale.

Vi har i processen haft fokus på ”Tilgængelighed i Folkekirken” og universelt design. Fra menighedsrådets side har der været lagt stor vægt på, at materialevalget harmonerer med kirken- og kirkegårdens materialevalg og udtryk.