+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

København, boliger i De Gamles By

TYPE Projektforslag, boliger
BYGHERRE Københavns Kommune
ADRESSE Nørrebro, København
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 10.000 m2
ANLÆGSSUM 6.500.000 kr.
PROJEKTERET 2015 
ANLAGT 

 

De Gamles By

HAVERNE

Haverne er udformet, så de hele året fremstår med stor oplevelsesværdi og frodighed. Planter, vand og inventar vil bidrage til oplevelsen. Haverne er forskellige i udformning, men har et overordnet, fælles formsprog, der også knytter sig til bygningernes arkitektur.

Kombinationen af offentlighedens adgang og beboernes ophold skal være med til at styrke dynamikken i haverummene. Intimiteten i haverne er vigtig dels for at skabe en tryghed, men også for at skabe en genkendelighed fra egen have, gård eller kolonihave.

DRIFTEN

Den fremtidige drift varetages af gartnere og i den udstrækning, det er foreneligt og ønskværdigt af beboer og personale. De driftsmæssige løsninger er f.eks. i forhold til LAR valgt til at være ukomplicerede, men de kommende haver vil dog fordre en større driftsmæssig indsats end i dag.

DEN GRØNNE AKSE

Alléen er med sin gennemgående akse mellem kirken og hovedindgangen et markant element i De Gamles by. Denne akse er vigtig af fastholde. Med en ensretning af trafikken og integrering af LAR-løsning og markerede forbindelsesveje mellem haverne opnår alléen en større dynamik og en samling af områdets udtryk og anvendelse.