+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Kasperskolen

Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: Juul & Hansen A/S
Totalentreprise: Ole Jepsen A/S
Areal: 12.500 m2
Udførelse: 2019
Anlægssum: 2 mio. kr.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter har i samarbejde med Ballerup Kommune udarbejdet et forslag til udearealerne omkring Kasperskolen. Kasperskolen er en specialskole fra 0-10 klasse for børn med ADHD og autisme og i forbindelse med flytning til nye lokaler har det været nødvendigt at udarbejde et projekt for de nye rammer. Leg og læring skal virke stimulerende, men udearealerne danner samtidig rum og skaber tryghed for den enkelte elev/klasse. Der er lagt fokus på det visuelle udtryk i materiale-, farvevalg og sanseindtryk. 

Der er udarbejdet en samlet helhedsplan der integrerer funktionerne i i skolen udearealer med aktiviteterne i Skovlunde Bypark. Helhedsplanen er skat i samarbejde med skolens ledelse.

Adgang til indskoling

En del af arbejdet har omfattet udformning af en skolegård til Kaspersskolens indskoling og stimulerer leg og læring ud fra skolens ovgerordnede principper.