Ballerup, Baldersbo Afd. 12

TYPE boligområder, helhedsplaner
BYGHERRE Boligselskabet Baldersbo
ADRESSE Hedeparken, Ballerup
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 180.000 m2
ANLÆGSSUM 
PROJEKTERET 2015
ANLAGT 

www.baldersbo.dk

BAGGRUND

Boligselskabet Baldersbo havde i afdeling 12 et ønske om at nytænke afvikling af regnvand, i forbindelse med en omfattende renovering af kloakledninger og en fornyelse af de grønne friarealer.

 

HOVEDIDÈ

Løsninger for lokal afledning af regnvand (LAR) tænktes bearbejdet æstetisk som synlige elementer for at tilføre stedet nye oplevelser og funktioner.

 

Plantegning over Baldersbo Afd. 12
Plantegning over Baldersbo Afd. 12
Plantegning over Baldersbo Afd. 12
Plantegning over Baldersbo Afd. 12

IMPLEMENTERING AF LAR

Som led i programfasen blev mulighederne for implementering af LAR præsenteret ved et idékatalog. Der blev udarbejdet skitseforsalg for et udsnit af bebyggelsen, for at vise de valgte principper.

I formidling af overgangen mellem facade og går er der anvendt forskellige principper der er med til at øge diversiteten i gårdanlægget.