+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Lille Fuglede Kirkegård, lapidarium

TYPE Kirkegård, helhedsplan
BYGHERRE Menighedsrådet
ADRESSE Vestsjælland
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL ca. 4000 m2
ANLÆGSSUM
PROJEKTERET 2012
ANLAGT 2012

 

KIRKEGÅRDEN

Helhedsplanen er lavet ud fra betragtningen om, at kirkegården fremadrettet skulle have en hensigtsmæssig drift og et harmonisk udtryk, med en stærk identitet og en fin formidling til det omkringliggende landskab.

Den karakteristiske placering på Toppen af bakken med værdifulde kig til landskabet bliver understøttet i helhedsplanen. De kraftige terrænspring, der optages i den takkede mur, der omkranser kirkegården og de enkelte gravafsnits niveaumæssige variation var og er både særegent og smukt for Lille Fuglede Kirkegård.

 

Sådan stod gravstenene samlet før den nye plan

Der er i dag kun få begravelser og for de efterladte kan kirkegården nu tilbyde en variation af gravstedsformer, uden at det samlede udtryk kommer til at virke rodet. Tilgængelighed er naturligt implementeret i arbejdet med at udvikle og renovere kirkegården.

 

LAPIDARIUM

Overordnet set er vindpåvirkningen fra vest elimineret med en række træer under hvilke, der er etableret et lapidarium.

Gravstenene står nu i en smuk kontekst

De enkelte gravafsnit er nu opdelt i en meget taktfast struktur, der indholdsmæssigt skaber et markant visuelt udtryk som fx skovafsnit, traditionelt afsnit, staudeafsnit mv.

Praktiske funktioner og grænser der udvisker indtrykket af en kirkegård er nu sløret med tætte hækplantninger og pur. Værdifulde kig til det omkringliggende landskab er åbnet op og understøttes i de omhandlende områder.

I praksis startes salg af gravsteder ud fra helhedsplanen og i takt med at gravsteder nedlægges omdannes de enkelte gravafsnit efter den nye plan.