Lundby Kirkegård

BYGHERRE Lundby Kirkes menighedsråd
AREAL 4.300 m²
UDFØRELSE Under planlægning

Med den nye udviklingsplan er Lundby kirkegårds forhold til Gøngehøvdingen sat i spil. Samtidig er kirkegården tilført to nye afsnit med stauder og skov, og en ny adgang med rampe letter adgangen til kirkegården.

Kirkeplads

Kirken ligger nu smukt hævet på sin egen plads. Den faste belægning, der omkranser kirken, danner et smukt gulv der spænder rummet ud i hele kirkegårdens bredde fra øst til vest. Foran kirken etableres en smuk plads med frugttræer, der understreger bygningens betydning og som giver rummet karakter.

Ved kirkegårdens hovedindgang etableres et trappeanlæg med en rampe, således at adgangen lettes for bevægelseshæmmede.

Mindestenen vest for kirkegården flyttes ind på kirkegården, hvor den nu har plads lige inden for kirkegårdens hovedindgang. Herved får kirken lejlighed til at markedsføre sig på den spændende fortælling, som den er en del af.

Staudeafsnit

Nord for kirken, hvor der i dag er mange tomme gravpladser etableres urnegrave med en fælles staudebeplantning, hvor der er mulighed for at opsætte individuelle gravmonumenter.

Der er også en anonym gravplads til både kister og urner øst for gravene i fælles staudebeplantning. Der kan lægges blomster mv. på en fælles blomsterplads foran det fælles gravmonument.

Skovafsnit

Skoven etableres i det eksisterende gravafsnit i kirkegårdens nordlige del. I denne del er der flere gravsteder i brug, men det generer ikke det samlede udtryk.

Der er mulighed for at opsætte gravmonumenter, men af hensyn til udtrykket bør gravmonument være formet som kors eller steler for at kunne ses i det høje græs. Der kan lægges mindre kranse og sætte afskårne blomster i vaser i umiddelbar nærhed heraf.

Helt mod nord styrkes det eksisterende lapidarium og rykkes ind i skovafsnittet, således at de flotte gravsten kan betragtes fra begge sider. Gravstene står nu i en bund af skyggetålende lave stauder og har deres egen historie.

De eksisterende bænke på kirkegården suppleres til glæde for besøgende og gangbesværede. Bænkene placeres centrale steder rundt om på kirkegården samt hvor der er smuk udsigt samt i skovafsnittet.