+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Lundehusskolen, ny skolegård

TYPE Renovering af skolegård
BYGHERRE Københavns Kommune
ADRESSE Lersø Parkallé
TOTALRÅDGIVER Juul & Hansen Arkitekter
AREAL 565 m2
ANLÆGSSUM ca. 1.000.000 DDK
PROJEKTERET 2015-2016
ANLAGT under udførelse

www.lundehus.skoleporten.dk

UDEAREALER TIL INKLUSIONSAFSNIT

I forbindelse med etableringen af et nyt inklusionsafsnit på Lundehusskolen, har man besluttet at indrette en del af skolegården så den tilgodeser inklusionselevernes særlige behov.

Børn med autisme kan ofte have svært ved at sortere sanseindtryk. Derfor kan de have problemer med at opholde sig i rum med for mange synsindtryk eller for mange støjkilder.

SKOLEGÅRDEN I DAG

Arealet der er udpeget til udeareal for inklusionsafsnittet bliver i dag primært benyttet til cykelparkering og containeropbevaring.

Belægningen består af ujævn og meget lappet asfalt.

Foto af eksisterende skolegård

DEN NYE SKOLEGÅRD

Grundidéen med arealet i den nordvendte skolegård er derfor, selvom det er et forholdsvis lille uderum, at underinddele det i flere mindre oplevelsesrum samt at skærme det mod omgivelserne.

Lundehusskolen, foto af udekøkken

Der vil således være både rum til støjende/vild leg og rum til fordybelse og læring.

Ud over det nordvendte gårdrum møbleres et mindre område i den store skolegård med formål at hindre boldspil direkte op af mur og vinduer til inklusionsafsnittet. Rummet skal desuden virke som et mødested, hvor børnene fra inklusionsafsnittet kan møde de øvrige skolebørn.

Med den nyrenoverede skolegård, får Lundehusskolen en moderne skolegård, der motiverer til både leg, læring og ophold.