+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Byfornyelse på Møn, Damme-Askeby

TYPE Byfornyelse og nye byrum
BYGHERRE Vordingborg Kommune
ADRESSE Damme-Askeby
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL i alt 12.000 m²
PROJEKTOVERSLAG 6.600.000 kr.
ANLAGT endnu ikke anlagt

 

Læs mere om vores byrum

Læs mere om Områdefornyelsen i Damme Askeby

Læs program for Byfornyelse i Damme Askeby

byfornyelse

Pladsen foran mejeriets bygning bliver det centrale byrum i Damme-Askeby. Et centralt område i byen og et område, der også i dag og fremadrettet rummer mange funktioner.

Den tværgående akse styrkes med stiforbindelse til plejecentret, en mindre pladsdannelse ved Brugsens vestlige side og åbningen i Mejeribygningen, der leder ned mod parken og børneinstitutionen. Det vil give en større udstrækning af de i forvejen begrænsede antal m² og skabe en bedre synergi imellem områdets forskellige aktiviteter og funktioner.

Pladsen og dermed vejbanen er hævet, så hastigheden naturligt nedsættes.

Det Gamle Mejeri huser stadepladser fra egnens forskellige produktioner. Gennembrydningen af Mejeribygningen har til formål at skabe en større åbenhed og bedre interaktion mellem pladsen og de omkringliggende bygningers funktioner. Mejeribygningen kan fremadrettet rumme koldhal med salg af lokale fødevarer, kontorfællesskaber og fælles mødefaciliteter mv.

Man kan følge striberne i belægningen gennem bygningen ud til det grønne areal bag mejeriet, hvor der er rum til mere pladskrævende aktiviteter. Her er asfaltbakker med striber, hvor børnene scater eller cykler. Ofte er der musik på friluftsscenen og her kan børnene også boltre sig i de grønne bakker eller hoppe i trampolinerne, mens mor og far hører musik.

Foto af Byparken, Damme-Askeby

generationernes plads

“Generationernes Plads” er nu samlingspunkt for byens borgere, gamle som unge. Her kan man sidde på en bænk på kanten af de hævede bede og hvile benene i ly for trafikken, mens betragter bylivet, der udspiller sig på og omkring pladsen.

Man kan følge med i årstidernes skiften og farverne der ændrer sig i bedene i løbet af året, og man kan fornemme vandets rislen, når vandrenden fyldes med vand fra mejeriets tag og pladsens belægninger, hvorefter det løber hen til regnbedet i pladsens sydvestlige hjørne og/eller i en rende gennem mejeriets arkade. Klimatilpasningsningsprojektet bliver en del af byfornyelsen i Damme-Askeby og et pilotprojekt for lokal afledning af regnvand i kommunen.

Den lille plads øst for Dagli’ Brugsen markerer indgangen til en sti, der løber via et bed bag den nye parkering, helt op til Plejecentret. Den handicapvenlige sti har forbindelse henover pladsen gennem Mejeriets “Baghave” til den eksisterende Bypark og videre over til skole og idrætshal.

tilstødende arealer

I forbindelse med byfornyelsem forbedres området omkring Brugsen. Forretningen er et centralt omdrejningspunkt i byen og vigtig i turismesammenhæng. En forskønnelse af indgangsområdet, der er en integreret del af pladsdannelsen med mulighed for ophold og en trafikal løsning, og som  er mere overskuelig og giver større sikkerhed for den gående trafik har haft høj prioritet.

Adgangen til Brugsens indgang hænger naturligt sammen med pladsen, idet den samme belægning dækker hele arealet. Det er også trygt at færdes over Fanefjordgade, dels pga. de tværgående bånd, der danner et sammenhængende hele for alle trafikanter – et sharing space, men også fordi pladsen er hævet, man kører op på pladsen, og det tvinger trafikken til at sætte farten ned.

Byfornyelse, Foto af 2 minus 1 vej, Lejre

2 minus 1 vej

En indsnævring af vognbanen som en 2 minus 1 vej understreger de trafikale hensyn.

Cyklister og bilister deler kørebanen, men de brede striber, der adskiller de to kørebaner, giver cyklisterne et tryggere liv, da bilisterne har pligt til at holde tilbage, når der kommer modkørende trafik. Fodgængere går på den samme belægning, men med en synlig adskillelse af gående og kørende trafik. På pladsen ledes fodgængeren ind på pladsen i stedet for rundt om hjørnet ud mod trafikken.

Også om aftenen fremstår pladsen som et sammenhængende tæppe, hvor lyssætning vil skabe rammer for ophold og færdsel over og på tværs af pladsen under hensyntagen til rammerne for Darksky – Møn.