+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Roskilde, Den Gamle Politigård

TYPE Omdannelse til boliger og erhverv
BYGHERRE Privat
ADRESSE Kornerup Vænge, Roskilde
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL 
ANLÆGSSUM 
PROJEKTERET 
ANLAGT 

www.dengamlepolitigaard.dk

DEN GL. POLITIGÅRD

Gårdarealet var præget af de mange skure og overdækkede arealer, der har haft funktioner i relation til områdets oprindelige funktion som politistation.

Bebyggelsens omdannelse fra politigård til blandet erhverv og beboelse skabte mulighed for at etablere en grøn oase til glæde for beboerne.

OMDANNELSE

Arealet rummer nu både funktionsbetingede elementer og rekreativ funktion for beboerne.

Udearealerne giver et værdigt samspil med bygningens arkitekttoniske kvaliteter og fungerer som selvstændigt område.

Arealet er opdelt i én del til parkeringsplads og én del til opholdsområde – gårdhave.

GÅRDGAVEN

Gårdhaven fungerer som opholdsrum og være visuelt indbydende over hele året.

Foto af den hyggelige gårdhave efter politigårdens omdannelse

Der er tilstræbt et stramt udtryk, der passer godt til bygningens arkitektur – det lidt klosteragtige renæssance præg.

De eksisterende indgange herunder kældernedgang blev bevaret. Der er blevet etableret ganglinier i gårdhaven til alle adgange til bygningen, og disse fungerer uafhængigt af de mindre haverum, hvor der skabes fire opholdspladser.

Opdelingen sker med hække og bede. Hækkene holdes i en stramt klippet form, og bedene tænkes kantet med buksbom.

De buksbomkantede bede kan tilplantes med mindre buske, roser og bunddæk-kende stauder.

Belægningen var tænkt som hårdbrændte klinker.

Foto af den hyggelige gårdhave

PARKERING

Ønsket var at skabe en parkeringsplads, der fremtræder enkel og grøn. Parkeringspladserne skulle være let tilgængelige med tilstrækkelig manøvreplads.

Indkørsel mod Kornerups Vænge blev bibeholdt som eneste adgangsvej til parkeringsarealet. Det nye parkeringsområde rummer i alt 26 parkeringspladser, hvilket giver 2,17 p-plads til henholdsvis 9 lejligheder og 3 erhvervslejemål.

Parkeringspladsen er delt op i en del tættest på udkørslen til Kornerups Vænge. Disse 7 pladser kan anvendes i dagtimerne til parkering for kunder til erhvervslejlighederne. Desuden er to eksisterende parkeringspladser på fortovet bevaret.

Den bagerste del af parkeringspladsen er af beplantning bestående af en hæk med mindre træer i. Der er plads til 17 biler her. Derudover blev der afsat plads til et cykelskur til 20-25 cykler og et skur til affald.