+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Vejle, erhverv og orangeri

TYPE Erhverv, orangeri
BYGHERRE Fertin Pharma
ADRESSE Dandyvej, Vejle
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL 
ANLÆGSSUM
PROJEKTERING 2013
ANLAGT 

www.baggersoerensenfonden.dk

Foto af detalje

Rummet henlå tidligere ubenyttet og uden nogen egentlig funktion.

Der var derfor behov for en definition af rummets formål og indhold samt en præcisering af overgangene og kontakten til korridoren på den ene side og kantinen på den anden.

HOVEDIDÈ ORANGERI

Hovedidéen bag forslaget var at skabe et spændende indendørs rum med havekarakter, der indbyder til korte pauser og uformelle møder.

Derudover var tanken at skabe et rum, der præsenterer sig smukt fra korridoren og kantinen, men samtidig giver en fornemmelse af rum og intimitet for dem, som opholder sig i orangeriet.

I orangeriet arbejdes der med et stramt og enkelt formsprog i flere niveauer. Niveauforskellene skaber rum og giver indtryk af et større rum. Farvevalget i materialerne, lyssætningen og plantevalget skal give orangeriet en sydlandsk middelhavsstemning.

Der balanceres med virkemidler der giver indtryk af et større rum og som samtidig er med til at skabe en ro og afklarethed i rummet.

ZONEINDDELING

Orangeriet opdeles i tre zoner; den midterste der er i det nuværende niveau og forbinder kantine og korridor. På hver side af denne midterzone skabes to forsænkede opholdspladser.

Terrænforskellene skal være med til at skabe plads til planter, indbyggede bænke og ikke mindst en højere og mere harmonisk loftshøjde i de nuværende lidt mørke hjørner.

Foto af detalje

Langs glasvæggen mod kantinen bygges en hævet kant med bede. I bedene plantes slyngplanter som klatrer ad wirerne og søjler mod loftet. Dette skaber en halv transparent grøn væg ind mod kantinen.

Det tjener to formål, dels er det med til at give en mere intim stemning i rummet, og derudover og hvad der er nok så vigtigt, brydes de mange spejlinger mellem rummene, der særligt fra kantinen virker generende. Der plantes ligeledes slyngplanter ved de to søjler i den modsatte side.

Den modstående glasvæg mod korridoren har en smal vandrende som dekorativt element. Vandrenden udspringer fra et bassin, hvorfra man fra korridoren kan se åkanderne.