+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Roskilde, forslag til park

TYPE Privat park
BYGHERRE Privat
ADRESSE 
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL 
ANLÆGSSUM 
PROJEKTERET 2015
ANLAGT ikke anlagt endnu

MARKANTE ELEMENTER

De nuværende elementer i haven er forstærket og rendyrket i en stærkere form i den foreslåede plan. I forslaget fremmes en mere parkagtig karakter, som klæder ejendommen og får stuehuset til at træde mere i karakter.

PARKEN

Parken skal fremadrettet være nem at vedligeholde og ikke belaste fremtidige generationer unødigt. Det valgte forslag er enkelt og markant med fine rendyrkede elementer.

Med tiden bør der indplantes nye træer til erstatning for solitærtræerne.

ALLÈER

Der er i dag alléer på begge sider mod nord og syd. Mod nord stynes lindetræerne og al opvækst træer som buske fjernes, så lindetræerne træder frem.

Mod syd fjernes opvækst fra lindetræerne og der udtyndes i birketræerne mod søen, så de får mere plads til at vokse frit og danne krone og ikke kommer for tæt på allé træerne.

Der er foreslået klippet græs omkring allétræerne for at holde unødig opvækst nede. Det er ikke tanken, at der anlægges ny græsplæne og det behøver ikke vedligeholdes som den øvrige græsplæne. Slåning vil holde formen skarp og hindre ukrudt i at brede sig. Der bliver også bedre mulighed for at færdes til hest og fods i haven.

VEJE

Den nuværende privatvej nedlægges og al trafik ledes forbi søen. En ny vej etableres vest for drivhuset og igennem bøgeplantningen, der alligevel skal tyndes.

De øvrige veje og pladser bibeholdes.

SØEN

Søen renses op hele vejen rundt. Eventuelt lægges drænledningen om, så der tilføres mere vand til søen. Et større vandspejl vil skalamæssigt passe bedre til havens størrelse.
De stynede piletræer passer godt til søens udtryk. Jeg synes, at de med fordel kan klippes ned denne vinter, så de står pæne til jubilæet.
Højen bag ved søen ryddes med buskrydder og sprøjtes af et par gange. Der udsås herefter en engblanding således at højen står med et græsagtigt udtryk med lette blomster. Højen vedligeholdes , ved at slå græsset med buskrydder 1-2 gang årligt. En bænk på toppen af højden på det nuværende repos giver fin udsigt over have, folde, sø og de omkringliggende marker.

HESTEFOLDE

Hestefoldene inddrages som en del af haven. Nuværende lavere beplantning i haven fjernes, så der er et bedre kig til foldene og således at havens afgrænsning bliver læhegnet bagved foldene. Foldenes afgrænsning ændres en smule i den nordlige folds sydvestlige hjørne, så der bliver en mere naturlig sammenhæng med havens nye form. Jeg synes, at I skulle opsætte en bænk fx for enden af græsplænen med udsigt over hestefoldene.

TRÆER

Udover allé træerne er der mange flotte solitærtræer. Mange af dem er presset af opvoksende nabo træer. Der foretages derfor en kraftig udtynding specielt i randen af haven og i bøgetræerne oppe ved huset. Særligt mod hestefoldene løftes kronen, så der er frit udsyn under dem.
Resterende blivende træer er frit efter hukommelsen indtegnet på planen. Blodbøgen ved trampolinen er havens absolutte smukkeste træ. Det har fået en lidt for stor dominans mod syd. Der foretages derfor et løft af kronen, så der opnås en større symmetri og stuehuset bliver mere fritlagt. Træer i læhegnet har en anden karakter og her skal der fortsat lukkes af for vinden. Træerne udtyndes, så der stadig er kronesammenhæng mellem de enkelte træer, men samtidig en mere optimal udvikling af træerne. Underplantning i randen bibeholdes, så der er lævirkning forneden.

HÆKKE

Blodbøghækken omkring terrassen reduceres ca. ½ m i højden. Den får lov at brede sig til kant af støttemuren på bekostning af de nuværende lavendler og roser, der har et trist udtryk. Fremtidige blomstrende indslag er i krukker. Der plantes yderligere hæk ind mod gårdspladsen, så det nuværende lille græsstykke fjernes. Det tjener intet formål og er irriterende at slå.
Rosenhækken af Ghislaine de Feligonde vil få en mere fremtrædende plads i haven og kunne nydes i højere grad end i dag.
Buske
Det nuværende rhododendronbed ved blodbøgen forstærkes ved, at der plantes yderligere rhododendron eller andre buske fx philadelphus, uægte jasmin bagom trampolinen. Plant ikke for tæt på bøgen, da rhododendron ikke kan lide at stå for tæt på bøg.
Ved adgangsvejen etableres et nyt bed nær søen i rhododendron. Bedet på den modsatte side af vejen tilplantes med yderligere taks efter at al underplantning på nær taks og snebær er fjernet. Effekten af at haven åbner sig og derved lukker sig med buskplantning vil være fin. Temaet gentager sig længere oppe af vejen, hvor den eksisterende cotoneaster suppleres af et rhododendronbed, der på modstående side er suppleret af et bed ligeledes rhoddodendron, der slører transformeren og elskabet.
Den eksisterende bøgeplantning ved brændeskuret underplantes med store taks, der fremadrettet slører synet til bygningerne, når man kører op til stuehuset.

STUEHUSET

Buksbom kugler omkring stuehuset bevares. Der plantes blodbøg som pur foran stuehuset mod øst. Den nuværende lille terrasse bibeholdes, men trappen foreslås ændret til granitborduresten for et pænere udtryk. Flisebelægningen kører omkring gavlen mod syd, på den måde bliver den mere præsentabel.

GRÆS

Plænen bliver mere markant og større, når privatvejen fjernes. Græsplænen bliver havens samlende element. De mindre græsfelter oppe omkring huset fjernes, så der er tale om regulere store felter, som er nemme at slå. Hele området under blodbøgen slås ned og der sås græs. Området vil grundet skygge være mere ekstensivt, men det slås som græsplæne. Græsset er flere steder brugt til at adskille elementer, som en nem måde at trække en form op og vedligeholde den.

STAUDER

Som et nyt blomstrende indslag plantes et massivt bed af dagliljer i alle farver ved gavlen. Bedet vil blomstre fra maj – september. I bedet kan med fordel også lægges masser af forårsløg, så blomstringen allerede starter i det tidlige forår.
Daglilje bed umiddelbart inden blomstring
Dagliljer findes i et væld af farver. Det er tanken, at det store bed skal fremstå så spraglet som muligt