Veksø, Parkanlæg

TYPE gårde og godser
BYGHERRE privat
ADRESSE Veksø
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL ca. 22.500 m2
ANLÆGSSUM 
PROJEKTERING Anne Stausholm
ANLAGT endnu ikke anlagt

 

Læs mere om Gårde og Godser

ejendommen i dag

Ejendommen har i dag en meget skarp overgang mellem skov og have, mens overgangen mellem eng og have nærmest er usynlig. Haven består af en meget stor plæne med smukke solitærtræer og et større rododendronparti. I en træplantning bagest i haven er der desuden to staldbygninger, hvor den ene fungerer som hønsehus.

For at give haven en stærkere ramme tilføres der en række elementer:

Busketter i kanten mellem engen og plænen

Busketterne samler haven og giver samtidig dybde til de fine lange kig ud i landskabet. Busketterne skal primært bestå af hjemmehørende arter, som er rige på blomster, bær samt efterårs- og grenfarver. Busketterne slynger sig på havesiden og har et lige forløb mod mark for en hensigtsmæssig drift. De store bøgetræer mod øst stammes op for at bedre udsigten til landskabet inde fra huset.

Trærækker

Langs indkørslen og den nye adgangsvej plantes rækker af fx lindetræer eller avnbøg. Plant gerne større træer fx. 18-20 eller 20-25.

Skovbrynet

De nye skovplantninger med fyr og gran giver med den bløde bølgede linje mindre fornemmelse af produktionsskov. Samtidig vil de nye træer give en mere tæt og lukket ramme i øjenhøjde der giver en flot ramme bag solitærtræerne.

NYE BYGNINGER

For at få bedre anvendelse af Maskinhuset/Laden rives den gamle bygning ned og der opføres en ny bygning i en afstand af ca. 7 meter fra den eksisterende driftsbygning. I forbindelse med det nye maskinhus anlægges en ny vej til arbejdskørsel.

Den bageste del af haven, hvor der i dag er hønsehus og bålplads, gøres mere attraktiv for ophold ved at opføre et lysthus og ved at indrette den gamle staldbygning til wellness med fx vildmarksbad og sauna.

Fra lysthuset vil der være en fin udsigt både til hus, skov og landskab, ligesom lysthuset vil være smukt at kigge ud på fra huset. Træerne ved det kommende vildmarksbad stammes op for udsigt over engen. Granit trin anvendes i området ved lysthuset og wellnes, som trædesten i græsset og trapper, hvor der er niveauforskel.

BEPLANTNING

For at give haven mere parkkarakter tilføres der yderligere en række elementer:

Frugtlund

På plænen nord for indkørslen anlægges en frugtlund. Den vil tilføre karakter og årstidsvariation til parken og det vil være et smukt element at passere på vej til og fra ejendommen. Kan med fordel udlægges i et felt uklippet græs for en større variation. Græsset klippes 1-2 gange pr. år.

Rododendronplantninger

Hvor trærækken langs indkørslen stopper begynder to store nye rododendronplantninger. Plantningerne  afgrænser både park og gårdsplads og passer skalamessigt til begge rum. Den eksisterende rododendronplantning midt i parken suppleres med nye partier. Begge nye plantninger har en sti igennem der giver en særlig oplevelse, når rododendronnen vokser til. Eksisterende sten langs bed anvendes til forbedring af stensætning.

Hortensiabed

På husets nordside findes en fin lille opholdsplads. Denne plads omkranses af et hortansiabed der vil bringe samling og oplevelser til denne del af haven. Eksisterende hortensiaer flyttes hertil og suppleres.