+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Nordfyn, Parklandskab

TYPE Gårde og Godser
BYGHERRE Privat
ADRESSE Nordfyn
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 86.500 m2
ANLÆGSSUM
PROJEKTERET 2011-2013
ANLAGT Påbegyndt 2013

 

PARKLANDSKAB PÅ NORDFYN

Hvor der indtil 2013 lå et ældre husmandssted mellem bølgende kornmarker ligger der i dag en arkitekttegnet lystejendom i et privat parkanlæg.

Bygherre har ud over den nye bolig og park etableret en ny adgangsvej til ejendommen og har lukket parken for indkig fra vejene med en randplantning af hjemmehørende buske og træer.

 

Brændestabel i skovbrynet

Et stiforløb vil sikre adgang gennem parken, både over plænerne og gennem randplantningen, der efter en årerække vil fremstå som en lille skov.

BIODIVERSITET

I parken er der i nært samarbejde med biologer og kommunen etableret en sø i en eksisterende fugtig lavning.

Udsigt ud over det nordfynske landskab

Parken vil i fremtiden byde på store plæner med solitærtræer og forskellige buskplantninger.

Tæt på huset er der desuden etableret terrasser, tennisbane, parkeringsarealer og en driftsbygning.