+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Karlslunde, privat have

TYPE Privathave
BYGHERRE Privat
ADRESSE Karlslunde
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL 
ANLÆGSSUM 
PROJEKTERET 2012
ANLAGT 

HAVENS IDÈ

Haveplanen bygger videre på husets arkitektur, stramme lodrette linier, som brydes op i partier der overlapper hinanden i forskellige niveauer.

Terrasseområdet er derfor delt op i niveauer som definerer gang‐ og opholdsarealer. Strandens landskab; græsser, sand og sten, trækkes op mellem terrasserne i kontrast til trædækkets skarpe kanter. Omvendt fortsætter en enkel linie ud til stranden, og leder
blikket mod havet.

I husets facade er der brugt enkelte diagonale linier og cirkler for at bryde det lineær formsprog. Ligeledes er der lagt en diagonal element i haven, der binder den sammen på tværs, og skaber overgang til stranden. Idéen om at bryde linierne føres videre i materialevalg, hvor mødet mellem forskellige belægninger og beplantninger skaber variation og rum i haven.

BEPLANTNING

Der er primært valgt græsser og andre bunddækkende planter som kan tåle det meget sandede jord i arealerne mellem stier og terrasser.

Tanken har været at lade strandens naturlige vegetation dominere havens udtryk.

Fra terrassen ses bedet langs hegnet i øst hvor der plantes dværgfyr og krybende pil som lave buske, sammen med kaprifolium som klatrer på hegnet, og prydgræsser. Dette bed vil også ses fra indgangspartiet.

Hybenroser i skel giver blomster i løbet af sommeren, og dekorative hyben om efteråret.

KLIMATILPASNING

Det overdækkede indgangsparti deler rum med både indkørsel og carport.

Et samlet fliseareal giver mulighed for et fleksibelt brug af rummet, og plads til en anden bil uden for halvtaget. Flisearealet brydes op og kantes af et belægningsskift, og mod nordvest kantes arealet af en åben vandrende, som leder både overfladevand og tagvand fra garage til en faskine placeret ved siden af garagen.

Afledning af regnvand på egen grund er med til at formindske belastning på kloaksystemet og beskytte grundvandet. Faskinen fremstår som et dekorativ stenbed kantet af krybende pil og dværgfyr.

Et hegn kunne sættes op i skel mod naboen i nordvest, og en smal overdækning til cykler indarbejdes i denne – friholdt fra garagebygning.

Syd for huset, ud for stuens store vinduer bygges et samlet terrasseområde på trædæk. Dækkene giver mulighed for at bringe terrænniveauet helt op til døren, idet regnvandet hurtigt kan sive ned mellem fuger i dækket. Terrasserne er hævet og sænket i forhold til hinanden med et trin, som er med til at danne forskellige rum på hver side af poolen.

Med udgangspunkt i solens placering gennem dagen, er der henholdsvis en morgen‐ og eftermiddagsterrasse. Poolens vandspejl er nedsænket mest tæt på huset, så der er mindre risiko for opsprøjt. Niveauforskellen mellem terrassekant og det tilstødende terræn giver mulighed for at lave et lavtliggende opholdsrum på græs.

Længere ud i haven er der placeret en cirkulær aftenterrasse i klinker, med udsigt til vandet, og i tilknytning til det store fyrretræ for Enden af grunden. Her er også placeret en mindre bålplads.