+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Reerslev Kirkegård, helhedsplan

TYPE Kirkegård, helhedsplan
BYGHERRE Reerslev Kirkes menighedsråd
ADRESSE M.W.Gjøesvej, Hedehusene
RÅDGIVER Anne Stausholm
AREAL 
ANLÆGSSUM
PROJEKTERING 2014
ANLAGT 

www.reerslevsogn.dk

OPTIMERING AF DRIFTEN

I samarbejde med Reerslev Menighedsråd har tegnestuen udarbejdet en samlet plan for de fremtidige forhold, der over en årrække skal optimere de to kirkegårdes udtryk, formidle en sammenhæng og sikre en hensigtsmæssig drift.

Kirken ligger i udkanten af Reerslev mod øst på en lille bakkeknold, som falder brat omkring kirken på de tre sider, mens der på den fjerde vestvendte side er et jævnere terræn ned mod assistenskirkegården.

Assistenskirkegården er fysisk adskilt fra kirken og den historiske kirkegård. Mellem de to kirkegårde ligger det nye kapel og parkeringspladsen.

Foto af eksisterende

Kirkegårdens forskellige stilelementer fra forskellige tidsepoker bidrager til fortællingen om en kirkegårds historie, og giver kirkegården autenticitet. En videreførelse af Reerslev Kirkegård skal derfor ske i respekt for dens særegne kultur, historie og indhold.

Planlægningen af de fremtidige forhold er foretaget ud fra betragtningen om, at de to kirkegårde fremadrettet har en hensigtsmæssig drift og et harmonisk, sammenhængende udtryk, med en stærk identitet og en fin formidling til de tilstødende arealer og det omkringliggende landskab.

HELHEDSPLANEN

Kirkens og den historiske kirkegårds karakteristiske placering på toppen af en bakke med værdifulde kig til landskabet bør understøttes i den fremtidige planlægning, ligesom de uhensigtsmæssige og ofte forstyrrende kig ind til de meget nære naboer søges begrænset.

Overordnet set bliver udkig mod nord fra begge kirkegårde og den mellemliggende parkeringsplads samt udsigten mod syd fra den historiske kirkegård elimineret med rækker træer. I stedet forstærkes de øst vest gående retninger og udsigter. Dette sker ved at åbne den østlige kirkegårdsmuren omkring assistenskirkegården, så der kan skabes en direkte ganglinje mellem de to kirkegårde og så kirkegården åbner sig ud mod den tilstødende plæne.

Foto af den eksisterende smedejernslåge

Indgangene til de to kirkegårde samt kapellet forstærkes og synliggøres ved hjælp af skift i belægningen, så de hver især gives en forplads.

Parkeringspladsen strammes op og indrammes af lave bøgehække, så den får sin egen identitet og adskilles fra ganglinjen mellem kirkegårdene samt kapellets forplads.

Tilgængelighed skal være naturligt implementeret i arbejdet med at udvikle og renovere kirkegårde. Derfor bliver alle stier på kirkegårdene fremover med fast belægning, enten i form af granitfliser, stenmel eller slotsgrus.