+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Fælledskabet Hyrdehøj

Bygherre: Broen Developement
Arkitekt: Cornelius Vöge
Udførelse:  2019

Foto af biodiversitet

Fokus i dette projekt har været en nænsom kotering af landskabet med henblik på at aflede al vand lokalt samt at beholde så meget jord som muligt på egen grund. Tværgående stisystemer forbinder rækkehusene mod syd med parkeringsarealet i nord. Alt regnvand afledes til faskiner og en sø med permanent vandspejl, hvilket bringer stor rekreativ værdi til fælleden imellem husene. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Cornelis Vöge Arkitekter og Broen Developement

Lokal Afledning af Regnvand, Hyrdehø, diagram