+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Skt. Hans Vest

Bygherre: Roskilde Kommune
Areal: 7 ha
Udførelse: 2019

Skt Hans Vest Roskilde

Roskilde Kommune har intentioner om at udarbejde en helhedsplan, der skal være grundlag og styringsredskab for en fremtidige udvikling af Sankt Hans området i Roskilde. Tegnestuen har udfærdiget en rapport, der omhandler registrering og vurdering af beplantningen omkring Skt. Hans Vest. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Roskilde Kommune og skal danne baggrund for den nye helhedsplan for området.

Bevaringsvrdi beplantning diagram

Bevaringsværdi beplantning

Træregistreringen har haft til formål at vurdere beplantningen med henblik på en status af den aktuelle tilstand og beplantningens kvalitet for området. Der indgår desuden forslag til beskyttelsesområder for særlig værdifuld beplantning, som der skal sikres og have en særlig hensyntagen i forbindelse med omdannelsen til ændret anvendelse.