Plantegning af skovafsnit, Gørlev Kirkegård

Gørlev Kirkegård, skovafsnit

BYGHERRE Gørlev Menighedsråd
AREAL 1.200 m2
PROJEKTERET 2016

SKOVAFSNIT

Gørlev Kirkes menighedsråd har rekvireret udarbejdelsen af denne plan for omdannelsen af et eksisterende kirkegårdsafsnit til et fremtidigt skovafsnit på Gørlev Kirkegård.

Beplantningen i randen af skovafsnittet vil fremover primært bestå af eksisterende træer, der suppleres med nye egetræer, der sættes i en randplantning af en fritvoksende buskplantning, der på ydersiden holdes klippet som hæk.

På indersiden vil den fritvoksende buskplantning illudere et skovbryn. Brynet vil ligesom i en rigtig skov med sin tæthed bidrage til fornemmelsen af at træde ind i et rum, der lukker sig omkring en.

I den indre del af skovafsnittet er det hensigtsmæssigt at plante grupper af mindre træer f.eks. hjertetræer, navr og tjørn, af hensyn til fremtidige kistebegravelser. Under egetræernes drypzone i randen vil der kun være urnegrave af hensyn til træernes rødder. Under træerne etableres bunddække af skovbundsstauder.

Der etableres tre indgange til skovafsnittet fra de øvrige afsnit, så afsnittet er let tilgængeligt. Indgangene placeres forskudt så det ikke er muligt at kigge direkte gennem afsnittet. I afsnittets let forskudte centrum kunne der ligeledes plantes et egetræ eller en lind, gerne af en karakteristisk sort. Omkring dette træ, der en dag vil blive afsnittets største træ, placeres en bænk. Her kan man sætte sig, ryg mod ryg, alene eller sammen med andre og mindes de døde eller bare sidde og nyde skovens stilhed.

Plantegning af skovafsnit, Gørlev Kirkegård