Gørlev Kirkegård, skovafsnit

TYPE kirkegårde, helhedsplaner
BYGHERRE Gørlev Menighedsråd
ADRESSE Gørlev
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 1.200 m2
ANLÆGSSUM
PROJEKTERET 2016
ANLAGT 

www.goerlevkirke.com

 

SKOVAFSNIT

Gørlev Kirkes menighedsråd har rekvireret udarbejdelsen af denne plan for omdannelsen af et eksisterende kirkegårdsafsnit til et fremtidigt skovafsnit på Gørlev Kirkegård.

Beplantningen i randen af skovafsnittet vil fremover primært bestå af eksisterende træer, der suppleres med nye egetræer, der sættes i en randplantning af en fritvoksende buskplantning, der på ydersiden holdes klippet som hæk.

Foto af låge ved Gørlev Kirkegård

På indersiden vil den fritvoksende buskplantning illudere et skovbryn. Brynet vil ligesom i en rigtig skov med sin tæthed bidrage til fornemmelsen af at træde ind i et rum, der lukker sig omkring en.

I den indre del af skovafsnittet er det hensigtsmæssigt at plante grupper af mindre træer f.eks. hjertetræer, navr og tjørn, af hensyn til fremtidige kistebegravelser. Under egetræernes drypzone i randen vil der kun være urnegrave af hensyn til træernes rødder. Under træerne etableres bunddække af skovbundsstauder.

Foto af kirkegården, Gørlev

Der etableres tre indgange til skovafsnittet fra de øvrige afsnit, så afsnittet er let tilgængeligt. Indgangene placeres forskudt så det ikke er muligt at kigge direkte gennem afsnittet. I afsnittets let forskudte centrum kunne der ligeledes plantes et egetræ eller en lind, gerne af en karakteristisk sort. Omkring dette træ, der en dag vil blive afsnittets største træ, placeres en bænk. Her kan man sætte sig, ryg mod ryg, alene eller sammen med andre og mindes de døde eller bare sidde og nyde skovens stilhed.