+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

torslunde kirkegård 

Bygherre: Torslunde Kirkes Menighedsråd
Areal: kirkegård ca. 4.000 m2 / skov 5.800 m2
Udførelse: Forventes udført 2021

Torslunde kirkegård Forslag

Tegnestuen har udarbejdet en udviklingsplan for Torslunde kirkegård med et nyt skovafsnit.

Udviklingsplanen imødekommer et øget behov for flere urnegrave og giver samtidig rum til nye alternative gravstedsformer. Derudover har kirkegården og det nye skovafsnit en rekrativ funktion for byens borgere.

Forslag Udsnit

nyt skovafsnit

Skoven indrammes mod vest og øst af randbeplantning, der definerer skoven.

Området længst mod nord består af fremtidig lysåben skov, og følger det stejle terræn op mod kirkegården og præstens have. Arealet hænger visuelt sammen med gravstedsområdet, men er svært at færdes i, og derfor etableres små reposer, hvor man kan tage ophold og nyde udsigten ud over skoven.

Længst mod syd er et urørt skov og vådområde med fortrinsvis pil og el. Her kører trædækkende henover og forbinder området ned til den offentlige øst/vestgående sti.

Lapidarium

Langs kirkegårdsmuren i kirkegårdens nordvestlige del etableres et lapidarium,
hvor alle bevaringsværdige gravsten fra nedlagte grave kan udstilles.
Gravstene står nu således centralt placeret i en bund af skyggetålende lave
stauder og har deres egen historie. Der er stadig afstand ind til kirkegårdsmuren.

Forslag, Lapidarium