+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Lejre, Valdemarsgaard-lokalplan

TYPE lokalplan, helhedsplaner
BYGHERRE Lejre Kommune
ADRESSE Lejre
RÅDGIVER 
AREAL
ANLÆGSSUM
PROJEKTERET
ANLAGT

VALDEMARSGAARD

Tegnestuen har været rådgiver for Landinspektørfirmaet Mølbak A/S på Lokalplan LK41 Valdemarsgård, Lejre. Området er tiltænkt en bæredygtig byudvikling og udvidelse af Lejre By mod syd. Bebyggelsen tilpasses bedst  muligt ind i landskabet, og gennemgående stisystemmer og grønne korridorer føres igennem de nye boligområder.

Regnvand fra vej med en promille på 25 rørført under jorden Jorddige på ca. 5 m
Fortidsmindet med langsgående rekreativ sti og beplantning Stendiget med langsgående skolesti Jorddige

HELHEDSPLAN

De 37 parcelhuse ligger smukt placeret med et stort grønt fællesområde ned mod Lavringe Å og Skjoldungestien. De egnskarakteristiske landskabstræk og markante landskabselementer er søgt bevaret i videst muligt omfang.

LOKALPLANEN

l sin udformning sikrer lokalplanen, at bebyggelsesstrukturen appellerer til fællesskabet og trækker naturen ind i området blandt andet ved at håndtere regnvandet lokalt i og omkring grønningerne og vejene. Samtidig skabes nogle oplevelsesrum, som kan være grobund for fællesskabet.

Sø på ca. 1600 m3 med olieudskiller og en hældning på 1:8 2