+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Klimatilpasning og LAR

Tegnestuen har stor fokus på klimatilpasning og udvikling af bæredygtige løsninger i sine projekter – i særdeleshed med hensyn til håndtering af regnvand. At forsinke regnvandet og formindske afledning til kloaksystemet er med til at forhindre oversvømmelser og grundvandssænkninger.

Derudover er det en måde at bruge vand som synligt element i vores omgivelser, som æstetisk kvalitet, til leg, eller for at skabe større biodiversitet. I tæt samarbejde med ingeniører arbejder vi med stedspecifikke løsninger, der skaber fleksible rammer til både tørvejr og ekstremregn.